Državna štabna vaja sil za zaščito in reševanje NEK 2014

Vaja je bila del preverjanja načrtov zaščite in reševanja za ukrepanje ob morebitni nesreči v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) ter ob drugih jedrskih in radioloških nesrečah, namenjena pa predvsem preverjanju odziva pristojnih na vseh ravneh.