O podjetju

by adminOBR

Defensor, založniško podjetje, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1993, izhaja iz uredništva revije Obramba (takrat Naša obramba), ki izhaja od leta 1969. Založba je razširila dejavnost na izdajanje ter prodajo strokovnih publikacij, priročnikov in knjig s področja obrambe domačih in tujih avtorjev.

defensor logo

Dobro desetletje je v okviru uredništva izhaja tudi slovenska letalska revija Krila, v devetdesetih letih tudi revija za varnostna vprašanja Sled in samostojna publikacija o orožju Kaliber (zdaj vključena v vsebino revije Obramba).

Temeljni sodelavci so bili strokovnjaki in avtoritete z obrambnega področja iz Slovenije in tudi tujine. Predvsem je revija Obramba vseskozi uvajala in uveljavljala slovensko vojaško-strokovno izrazoslovje, spodbujala domače strokovne avtorje k pisanju analiz, strokovnih člankov, pa tudi ambicioznejših strokovnih publikacij in priročnikov. S filigransko natančnostjo je predstavljala tipološke preglede vojaških letal, ladij, oklepnikov in drugih obrambnih sistemov, z vsebinami pa posegala tako v zgodovino, kot sedanjost in stremela tudi v prihodnost. Dejansko je šele založba Defensor lahko uresničila vso široko zasnovo vsebin, ki so nastale v uredništvu revije Obramba, in jih udejanila v različnih medijih in na različne načine: nastala je vrsta strokovnih knjig, avtorskih in prevedenih, priročnikov in publikacij, razstavah, filmih ipd. z obrambnega in varnostnega področja. Vsem, tudi  poljudnejšim pa lahko pripišemo zavidljivo strokovno raven.

Naši sodelavci in  avtorji so hkrati najrelevantnejši strokovnjaki in poznavalci posameznih obrambnih področij.