Rusi prevzemajo pobudo – Ukrajina poskuša to povrniti

by Urednik

2 LETI OD ZAČETKA VOJNE V UKRAJINI

Ruska vojska se po poskusih in napakah čedalje bolje prilagaja razmeram na fronti, sama Rusija pa je prešla na vojno gospodarstvo. Ukrajincem ni mogoče zanikati njihove učinkovitosti v smislu prilagajanja na bojišče, a z napredovanjem Rusije v tej zadevi ukrajinska prednost slabi.

»Ukrajina je boljša v taktičnem prilagajanju: učenju in izboljšanju na bojišču, Rusija pa ima prednost v smislu strateškega prilagajanja, torej učenja in prilagajanja, ki vpliva na domačo in vojaško politiko, na primer, kako država uporablja vire. Obe vrsti prilagajanja sta pomembni, vendar je slednja bolj pomembna za zmagovanje v vojnah,« piše v analizi za Foreign Affairs upokojeni avstralski general Micka Ryana.

Foreign Affairs poudarja, da si obe državi od začetka ruske invazije na Ukrajino prizadevata povečati svojo vojaško učinkovitost. Medtem ko je imela Ukrajina na tem področju sprva prednost zaradi hitrih dobav zahodnega orožja, motivacije in priprav na napad, je ta prednost zdaj izginila .

Rusija se počasi, a zanesljivo uči na svojih napakah

Ukrajina ima še vedno inovativno, množično vojaško kulturo, ki omogoča hitro uvajanje novih tehnik in taktik na bojišču, vendar ima težave pri sistematiziranju teh pridobitev in njihovem širjenju v oboroženih silah. Po drugi strani pa se Rusija počasneje uči od spodaj navzgor zaradi bolj centralizirane filozofije poveljevanja in nenaklonjenosti vojakov poročanju o neuspehih, vendar » … če se sčasoma nečesa nauči, lahko to sistematizira po svojih oboroženih silah in uporabi v svojo obsežno obrambno industrijo,« poudarja ameriška revija.

Foreign Affairs v analizi še opozarja, da dlje kot bo trajala vojna, boljša bo Rusija pri prilagajanju in ustvarjanju učinkovitejših, sodobnih bojnih enot. »Strateška prilagoditev ji je (Rusiji) že pomagala odvrniti ukrajinsko protiofenzivo in omogočila ruskim enotam, da Kijevu zavzamejo več ozemelj,« je opozoril general Ryan.

»Če se bo prednost Rusije pri strateškem prilagajanju nadaljevala brez ustreznega odziva Zahoda, najslabši izid te vojne ne bo pat položaj, to bo poraz Ukrajine,”  je še poudarjeno v analizi Foreign Affairs.

Analiza ugotavlja, da je Rusija med konfliktom naredila številne spremembe, na primer v poveljniški strukturi, v kateri je bil aprila 2022 imenovan en sam poveljnik za nadzor vseh vojaških operacij v Ukrajini, ki je nadomestil prejšnje neusklajene akcije. Rusija je prav tako povečala gradnjo obrambnih linij in pridobila prednost pri uporabi brezpilotnih letalnikov z mobilizacijo lastne obrambne industrije, za razliko od Ukrajine, ki je pred tem uvedla nove načine uporabe brezpilotnikov. Rusija se je tudi naučila minimizirati učinke napadov z natančnim orožjem z boljšo razporeditvijo svojih sil in uporabo naprednih sistemov za elektronsko bojevanje, kar otežuje operacije ukrajinske vojske.

Najpomembnejša sprememba pa je povečanje proizvodnih zmogljivosti ruske orožarske industrije, nabava streliva iz Severne Koreje in okrepitev trgovine z orožjem s Kitajsko, kar je Rusiji dalo prednost v vojaških virih v primerjavi z Ukrajino. Rusija nenehno prilagaja svojo strategijo in obrambno industrijo razmeram na bojišču, kar ji daje prednost v vojni, Ukrajina pa se mora hitro prilagajati spremembam. Za Ukrajino bi bilo pomembno, da znova poskuša prevzeti pobudo na bojišču, odstrani institucionalne ovire za vojaške inovacije in hitro uvaja nove prilagoditve, da bi ruski vojski povzročili čim večje izgube, preden se ta »nauči« nanje odgovoriti.

Najpomembnejša sprememba pa je po mnenju revije povečanje proizvodnih zmogljivosti ruske orožarske industrije, nabava streliva in raket iz Severne Koreje ter okrepitev trgovine z orožjem s Kitajsko. »Zaradi tega ima Rusija zdaj več orožja in streliva kot Ukrajina,« poudarja Foreign Affairs.

Nenehno rusko izboljševanje cikla prilagajanja svoje obrambne industrije in strategije izkušnjam, pridobljenim na bojnem polju, lahko – po poročanju Foreign Affairs – pomaga Moskvi zmagati v vojni. Rusija bi lahko izboljšala svoje zmogljivosti za zračni napad, kar bi izčrpalo ukrajinske sisteme zračne obrambe, ki nimajo prestreznih raket. To pa bi lahko privedlo do nadaljnjih ozemeljskih pridobitev – predvsem na vzhodu Ukrajine, morda pa tudi na jugu.

»Ključni zaključek ukrajinske protiofenzive leta 2023 je na primer ta, da je doktrina kombiniranega orožja, ki jo je Nato vcepil ukrajinskim enotam, zastarela. Zaradi te šibkosti ukrajinski vojaki in enote nimajo intelektualnega kapitala, potrebnega za vodenje ofenzivnih operacij v sodobnih razmerah,« beremo v Foreign Affairs. Po mnenju revije bi moral Nato uporabiti svoj ogromen analitični potencial, da bi pomagal Ukrajini hitro ugotoviti, kateri ukrepi so učinkoviti in temu prilagoditi strategijo Kijeva. Zahod mora prav tako še naprej zagotavljati Ukrajini napredno orožje in se osredotočiti na proizvodnjo in prenos opreme, ki povečuje verjetnost, da bo Kijev pridobil strateško prednost.

Trenutni cilj Ukrajine bi moral biti ponovni prevzem pobude v oboroženem spopadu. Dokler bo delovanje oboroženih sil temeljilo na reakciji, bo Rusija lahko bolj ali manj prosto izvajala nadaljnje udare na različnih odsekih fronte. Težave ne izhajajo samo iz odločitev ukrajinskega poveljstva, ampak tudi s politične ravni, pri čemer ne smemo pozabiti na odvisnost od zahodnih oskrb.

»Kar pa Ukrajini trenutno najbolj manjka, so “množilci moči” ali kot jih bolj pogovorno imenujemo – “menjalci iger”. Pomembno je, da v velikih količinah. Govorimo o nečem podobnem preboju, ki se je na fronti zgodil leta 2022 z vstopom sistemov HIMARS v igro, ki je ukrajinskim silam dal prednost med poletno protiofenzivo. Leta 2023 teh sredstev enostavno ni bilo, obenem se je Rusija prebudila po porazih v prvem letu vojne in ne le spremenila način poveljevanja, temveč je svoje gospodarstvo preklopila na vojni režim (kar se bo pri njej poznalo na dolgi rok), še navaja Foreign Affairs.

»Dokler Kijev ne bo našel načina za premik iz slepe ulice, bo vojna še naprej uničujoča, glede na večje mobilizacijske zmogljivosti Rusije pa bo Ukrajina v veliko slabšem položaju. Rešitev bi bili precizni topniški raketni sistemi v veliko večjih količinah, rakete dolgega dosega ali pridobitev premoči v zraku, kar bi precej olajšalo kopenske operacije. V zadnjem primeru poteka usposabljanje ukrajinskih pilotov in dobava zahodnih letal in obstaja možnost, da se bodo pojavila na bojišču še letos.«

Pripravil: B. Knific, foto: Ukrainian Front (X)

Povezani članki