VOJAŠNICA FRANCA URŠIČA: Množična nesreča – iz kaosa narediti znosno zmedo

by Urednik

6. TEČAJ ODZIVA ZDRAVSTVA OB VELIKIH NESREČAH

V novomeški Vojašnici Franca Uršiča je med četrtkom 21. in soboto 23. januarja 2016 v organizaciji Slovenske vojske in Sekcije Medical Reposponse to Major Incidents (MRMI) pri Slovenskem zdravniškem društvu potekal mednarodni tečaj odzivov zdravstva ob velikih nesrečah, na katerem je sodelovalo 90 udeležencev, med njimi vojaki, policisti, gasilci, reševalci, zdravstveno osebje.

Na tridnevnem tečaju so predavatelji predstavili izkušnje iz množičnih nesreč in izrednih dogodkov, kot so potres, teroristični napad, epidemije ipd. Tečajniki so se pravilne komunikacije, organizacije in koordincije učili na scenariju terorističnega bombnega napada v realnem in simuliranem času, tako da so preigrali verigo reševanja od kraja dogodka s triažo poškodovanih, transportom in do končne oskrbe v bolnišnicah, vključno z nepredvidljivimi dogodki. Po vaji je sledila analiza sprejetih odločitev v verigi reševanja in predvsem posledic (umrli zaradi organizacijskih težav), nato so naslednji dan simulacijsko vajo ponovili, ker se na podlagi naučenih izkušenj tečajniki drugič bolje izkažejo. V okviru tečaja je v petek Slovenska vojska izvedla prikazno vajo taktičnega reševanja pod ognjem in evakuacijo poškodovanih s helikoptersko enoto (video spodaj).

Izjave organizatorjev:

Dr. med. Andrej Strahovnik, VVU XIV. r. (glavni zdravnik Slovenske vojske in inštruktor tečaja) je v uvodnem nagovoru poudaril nove razmere z vidika varnosti v Evropi in s tem povezana nova vprašanja organizacije verige reševalnih služb, ki pogostokrat odgovarjajo na nove izzive s starimi odgovori. »MRMI ponuja del novih odgovorov. V Slovenski vojski smo in bomo podpirali tovrstna civilno-vojaška sodelovanja, saj nas, tako zdravstvene delavce kot pripadnike Slovenske vojske, združujeta zaščita in reševanje človeških življenj.« Poudaril je, da je v reševanje masovnih nesreč vpeta celotna veriga reševalcev, od mesta nesreče do končne oskrbe v bolnišnicah. Zaradi sosledja in prepletenosti elementov reševanja sta potrebna harmonizacija reševalnih služb in enoten pristop gasilcev, policistov, vojakov in zdravstvenih delavcev. Dodal je še, da na tečaju MRMI na enem mestu združijo reševalce iz predhospitalnih enot, zdravstveno osebje v bolnišnicah, predstavnike gasilcev in policije ter pripadnike Slovenske vojske.

»Ob vsaki množični nesreči je zelo pomemben hiter in pravilen odziv vseh vpletenih v reševanje ter zdravljenje poškodovancev. Z vajami lahko zagotovimo enotnejše in centralizirano primarno reševanje na kraju nezgode ter pravilno distribucijo poškodovanih v sekundarne zdravstvene ustanove,« poudari dr. Strahovnik ter doda, da je velik poudarek na komunikaciji, organizaciji in evakuaciji poškodovancev. »Najpomembnejše pri vsem pa je, da iz kaosa naredimo znosno zmedo,« zaključi Strahovnik.

Mag. Simon Herman (predsednik sekcije MRMI in vodja tečaja) je dejal, da se pristop in način reševanja ob množičnih nesrečah spremeni, saj je treba s pravilno razporeditvijo razpoložljivih virov narediti čim več za čim večje število ljudi. »Tak dogodek vedno preseže utečene zmogljivosti predbolnišničnih reševalnih služb in najbližje bolnišnice, zato je bila potrebna hitra reorganizacija dela in pomoč sosednjih enot in drugih bolnišnic. Za varno in uspešno reševanje v takih pogojih torej nujno potrebujemo ustrezna znanja in treninge, ki jih v času do- in podiplomskega študija nobeden izmed nas ni bil deležen. Tečaj je organiziran po evropskem modelu MACSIM (Mass Casualty Simulation System), ki obsega teoretični del ter simulacijo izvajanja ukrepov v zdravstvenih zavodih na primarni, sekundarni in terciarni ravni ob nesrečah z večjim številom poškodovanih.«

Prof. dr. Radko Komadina (profesor Katedre za kirurgijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani in tajnik Zdravniškega društva Slovenije) pa je dodal, da je tečaj priznan in certificiran s strani ESTES (European Society for Trauma and Emergency Surgery). Po opravljenem tečaju udeleženci prejmejo diplomo, veljavno po celi Evropi.

Pripravil: Jure Mikelj, vir: Slovenska vojska, foto: Daniel Mlakar (SV)

VIDEO: Smo pripravljeni na velike nesreče?

Povezani članki