Leta 2022 se bodo začeli preskušati samovozno havbico na kolesih malva

NOVA KOLESNA SAMOVOZNA HAVBICA ZA RUSKO VOJSKO V Rusiji je začetek državnih preskusov s 152 mm kolesno…