Gašenje požarov v prihodnje – z letali in/ali helikopterji?

by Urednik

NI ČAS ZA EVFORIJO, JE PA ČAS ZA TEHTEN STROKOVEN PREMISLEK

Obsežen, katastrofalen požar na Krasu je bil povod za marsikateri pomislek o potrebnosti t.i. zračne komponente za gašenje požarov v naravi v Sloveniji – letalih in helikopterjih za gašenje požarov.

Ti požari so pri nas vse pogostejši in niso značilni le za požare v poletnem sušnem obdobju. Spomnimo se le letošnjega požara na Gorenjskem v sušnih pomladnih mesecih, ko je letalo CL-415 zajemalo letalo vodo za gašenje požara v gozdu nad Potočami pri Preddvoru kar v Bohinjskem jezeru. Da ne omenjamo silovitega požara na Krasu, kjer je požar pomaga gasiti kar cela flota različnih letal – PC-6 Slovenske vojske, prav tako hrvaški Canadiarov CL-415 in romunski letali C-27J spartan, helikopterji Slovenske vojske Bell 412 in cougar, policijski AW169, teren pa snema policijski EC13, italijanski helikopterji ecourille in celo slovaški black hawk ter par madžarskih Mi-17, napovedujejo pa tudi pomoč iz Srbije z Mi-171.

O učinkovitosti zračne komponente za gašenje požarov v naravi – predvsem na nepristopnih območjih in/ali območjih brez vode – ne gre dvomiti, v osredju pa je zdaj vprašanje, kako naj Slovenija do takšnih zmogljivosti pride. Pa najsi bodo to naše, slovenske ali pa skupne, npr. s sosednjimi državami ali celo pod okriljem EU. V dneh gašenja požara na Krasu je dal nekaj izjav tudi sekretar za krizno upravljanje EU Janez Lenarčič. Govoril je tudi o skupni evropski nabavi letalnikov za gašenje požarov v naravi v okviru evropske skupine (ki bi jasno pripevala za nakup in logistično oskrbo teh letalnikov, potem pa skladno z dogovorom v okviru EU te zmogljivosti po potrebi tudi uporabljala), vendar je v prispevku na nacionalni TV poročevalec pripomnil, da Slovenije v tej skupini ni …

In tu vidimo kaveljc, ki bi ga naš komisar v skupno, evropsko in slovensko korist (pa tudi lastno karierno v EU) z določeno mero poguma in inventivnosti lahko razrešil. Pustimo pri tem ob strani nekolikanj (ne)strokovno presojo v komisarjevi izjavi za medij N1, da naj Slovenija pomisli na helikopter za gašenje, saj je dosti cenejše za te namene danes letalo (nadvse primerne izdelujejo v Španiji v ameriški izpostavi Air Tractor). Podpora za ta gasilska letala je v Evropi razdelana, uporabljajo jih na Hrvaškem, v Makedoniji, Črni Gori, Španiji, Franciji, Grčiji … Ne nazadnje je Lenarčič tudi govoril o ponovnem zagonu proizvodne linije pri kanadskem Canadairu za ”leteče gasilce” CL-415 – zelo zmogljiva (6000 l vode spustijo na požar) in manevrsko okretna letala, preizkušena po vsem svetu. Če bi jih skupina držav EU naročila npr. 20 bi jih začeli torej ponovno proizvajati (gasilska flota pa bi bila lahko sestavljena bodisi canadairov, bodisi air tractorjev ali mešano floto obeh). In le storimo še korak dlje: zakaj ne bi Janez Lenarčič v Evropski uniji uspel s predlogom, da jih skupina evropskih zainteresiranih držav kupi 20, denar zanjo prispevajo države te skupine, ki si potem te zmogljivosti po potrebi delijo. Letala bi bila nameščena ob kritičnih požarnih regijah: skupina 5 letal v Grčiji, skupina 5 letal pri nas – bodisi v Cerkljah ob Krki, bodisi v Divači, zatem na kritični Azurni obali in požarno zelo ogroženi Španiji. Infrastruktura v vseh teh državah obstaja, kadrovska baza tudi ali pa bi jo zgolj razširili. Vsaka taka baza potem zaposluje nekaj deset strokovnjakov, od pilotov do vzdrževalcev letal in pa usmerjevalcev. Kar bi pri nas na primer prevzela Slovenska vojska, ki ma kader za te naloge, le prešolati bi ga bilo potrebno. Stroške pa bi pokrivali iz skupne, evropske malhe.

In še eno vprašanje se je zastavilo v dne gašenja požarov na Krasu! Gasiti je moral tudi vojaški helikopter Bell 412, ki pa je bi predviden za helikoptersko nujno medicinsko pomoč. Pridobiti je moral mnenje, da ga za HNMP  tačas ”ne bodo potrebovali” in da lahko gasi. Res bi lahko že začeli razmišljati tako o smiselnosti ustanovitve namenske službe HNPM, ki je nekaj mesecev že (uspešno) delovala, potem pa zaradi parcialnih interesov poniknila.

Bomo zmogli razmisliti o tem in poiskati najboljše rešitve, koristne za skupnost, ali bomo vse skupaj prepustili prostovoljni gasilski organizaciji, ki nas rešuje ob vsakovrstnih naravnih ujmah od žleda, poplav, požarov in vsega hudega? Jim bomo pomagali s t.i. zračno komponento, ki je pokazala nedvoumno učinkovitost v teh naravnih nesrečah?

Pripravil: B. Knific, foto: facebook Slovenska Vojska, YouTube

Povezani članki