JLTV 4×4: program posodobitve v sklopu programa FMS

by Urednik

PROGRAM POSODOBITVE VOJSKE ZDA IN ZAVEZNIC ZVEZE NATO

Sredi letošnjega oktobra je ameriška Agencija za obrambno varnost in sodelovanje (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) objavila podatek, da se bo v sklopu njihovih dejavnosti v fiskalnem letu 2019 namenilo za približno 55,4 milijarde dolarjev vojaške opreme različnih segmentov za članice zavezništva Nato in druge partnerske države. To pomeni, da je zadnje triletno povprečje dobave vojaških proizvodov naraslo in s tem dodatno okrepilo sodelovanje med vlado ZDA in zavezniki.

Opremo nudijo v treh oblikah sodelovanja, in sicer v okviru prodaje opreme tujim državam – FMS (Foreign Military Sales) –, financiranja vojaške opreme tujim državam – FMF (Foreign Military Financing) – in donacije – dobav presežkov vojaške opreme – EDA (Excess Defence Articles). Pri prvem načinu država naročnica sama poravna račun za naročeno opremo, vendar po veljavnih cenikih, po katerih sklepajo pogodbe z obrambno industrijo tudi oborožene sile ZDA. FMS-program je oblika varnostnega sodelovanja vlade z vlado, avtorizirana s protokoli Zakona o nadzoru izvoza orožja – Arms Export Control Act (AECA) –, na podlagi katerega uprava ZDA lahko dobavi vojaško tehniko in storitve tujim državam, če v teh dobavah prepozna povečanje varnostnih komponent za ZDA in promocijo vzdrževanja svetovnega miru. Pri načinu FMF ameriška uprava sama poravna račun za opremo in storitve, ki jih je tuja vlada naročila. Pri načinu EDA lahko tuje države dobijo opremo v obliki donacije (ali jo financirajo same), gre pa večinoma za odpisano oziroma rabljeno opremo (glede na kategorizacijo).

Vodja in direktor DSCA, generalpolkovnik Charles Hooper, pravi: »Agencije, ki delujejo pod okriljem organizacije DSCA, izpolnjujejo in uvajajo veliko stopnjo odzivnosti glede na stroške in vrednosti posameznih proizvodov in storitev, hitrost in sposobnost dobave na eni strani, po drugi strani pa vzdržujejo nadvse pomembno transparentnost poslov, integriteto in dolgoročno sodelovanje z zaveznicami in partnerskimi državami. Poleg tega zavezniki naročajo opremo pri nas (ZDA – op. avt.), ker nudimo najnaprednejše tehnološke sisteme in rešitve, ki jih spremljajo usposabljanje, izobraževanje, dobava rezervnih komponent ter institucionalne kapacitete vzdrževanja opreme skozi celoten življenjski cikel te opreme.«

Na res dolgem seznamu pogodbenih držav, ki zajema tako članice zavezništva Nato kot druge partnerice po vsem svetu, najdemo v njihovih posodobitvenih pogodbah vse vrste visokotehnološke vojaške opreme. Na področju letal so v dovoljenjih, ki jih izda agencija DSCA, navedena tako transportna, večnamenska kot tudi borbena letala, enako pa velja tudi za helikopterje. Pri raketnih sistemih prednjačijo zračnoobrambni sistemi srednjega in dolgega dosega ter raketni sistemi za helikopterje in za bojna letala. Agencija nudi tudi vse vrste nadgradenj in obnove obstoječih sistemov, ki jih podpira ameriška oborožitvena industrija. Na področju oklepne tehnike prednjačijo vse vrste kolesnih oklepnih vozil (od 4×4 do 8×8) in tudi program goseničnih oklepnih vozil, opremljenih s preverjenimi rešitvami ognjene moči in protioklepnimi raketnimi sistemi. Poleg sodita seveda tudi vsa celotna navigacijska ter komunikacijska oprema različnih ravni in zmogljivosti.

Program lahkih oklepnih kolesnih vozil 4×4 JLTV proizvajalca Oshkosh so v ZDA v letu 2015 izbrali kot zamenjavo za znana vozila HMMWV (humvee) tako za Kopensko vojsko ZDA (US Army) kot Vojno mornarico ZDA (US Navy). Kopenska vojska ZDA je prižgala tudi zeleno luč za polno in kontinuirano proizvodnjo in tako je v prvi fazi proizvodnje naročenih približno 50.000 vozil.

JLTV 4×4 izdelujejo v različnih konfiguracijah, precejšen del teh lahkih oklepnih vozil je (in bo tudi v prihodnje) opremljen z daljinsko vodenimi oborožitvenimi postajami RWS CROWS M153, ki jih dobavljajo v okviru programa Kopenske vojske ZDA (US Army) CROWS-program (CROWS – Common Remotely Operated Weapon Station). Skupaj s to postajo je na voljo tudi konfiguracija z izjemno uspešnim in referenčnim protioklepnim raketnim sistemom ameriškega proizvajalca.

Zanimivo je, da je ta program vozil JLTV vlada ZDA promovirala in ponudila tudi drugim zavezniškim državam v sklopu vladnega programa FMS (Foreign Military Sales). Zanimanje za oklepnike JLTV je izrazilo precejšnje število držav, in če zadevo pogledamo z regionalnega vidika, so interes pokazale Severna Makedonija, Črna gora in Slovenija, poleg njih pa tudi Litva (za kar 400 vozil) in še nekaj drugih držav. Med njimi tudi Velika Britanija, ki ji je State Department že v letu 2017 odobril sporazum o možnih dobavah v skupni vrednosti kar 1 milijarde dolarjev.

Slovenija in Litva bosta opremili precejšnje število naročenih vozil z oborožitvenimi postajami CROWS M153 RWS, ki bodo prav tako dobavljene v sklopu programa FMS. Tudi Severna Makedonija naj bi se, na podlagi dostopnih informacij, odločila za enak celovit/celoten program in proces opremljanja. Torej za vozilo in oborožitveno postajo istega dobavitelja. V Črni gori imajo zamisel, da bi oborožitev vozil prepustili drugemu proizvajalcu, ki prihaja iz države nečlanice Nata.

V tem kontekstu pa je izbor že integrirane rešitve brez dvoma očitna prednost, saj tako vozilo in oborožitvena postaja predstavljata celovit, enovit, preverjen in certificiran sistem, ki je že v uporabi v oboroženih silah ZDA. Prednost konfiguracije je tudi v tem, ker je integracijo oborožitvenih postaj že opravil dobavitelj, torej ustrezna vladna agencija ZDA, ki zagotavlja, da bo ta sistem brezhibno deloval. Poleg tega izbor takega združenega programa odločno pretehta naključne in drugače konfigurirane programe, saj zagotavlja prepotrebno povezljivost med uporabniki znotraj zavezništva Nato, še predvsem v primerih, ko enote različnih držav zavezništva (in partnerskih držav) delujejo skupaj na kriznih žariščih v okviru zavezniških misij. Vedeti je treba tudi, da je ta kombinacija programa JLTV in CROWS v tekoči serijski proizvodnji, da jih je bilo že tisoče dobavljenih in da nova naročila zagotavljajo programu prihodnost. Ko govorimo o ceni proizvoda oziroma programa, je ta opredeljena na podlagi vrednosti, ki jih plačuje za tako konfiguriran proizvod tudi vlada ZDA za svoje enote. Tako je vrednost oziroma cena celotnega sistema v sorazmerju z velikimi količinami – serijami, ki jih naročajo in proizvajajo za oborožene strukture vojske ZDA. Poleg tega je zelo pomembno tudi dejstvo, da so s tem zagotovljeni proizvodnja in dobava rezervnih delov ter vzdrževanje za celoten življenjski cikel celotnega programa.

Znotraj zavezništva Nato potekajo precejšnje dejavnosti za standardizacijo opreme, ki je v neposredni uporabi pri zaveznicah, in zato nekoliko preseneča odločitev, da se je Črna gora odločila za drugačno opremljanje vozil JLTV kot druge članice Nata v regiji in širše. Nadgradnja sofisticiranega oklepnega vozila z opremo drugega proizvajalca, ki v programu ni certificirana za uporabo v enotah vojske ZDA, lahko poveča tveganje pri sami integraciji, posega v strukturo vozila in navsezadnje lahko rezultira tudi v prevzemanju odgovornosti za morebitne pojave napak tako na vozilu kot na integrirani opremi.

 

Povezani članki