Na Ajševici dan odprtih vrat ob obletnici vaje “Premik-91”

by Urednik

DRUŽENJE DOMAČINOV IN PRIPADNIKOV SLOVENSKE VOJSKE NA AJŠEVICI

V petek, 28. marca, je Teritorialni polk 1. brigade (TERP/1. BR) v domicilnem Vojaškem objektu Ajševica pripravil srečanje okoliških prebivalcev s Slovensko vojsko, saj so izvedli seznanitev z vojaško dolžnostjo na Goriškem, dan odprtih vrat vojašnice in slovesnost ob obletnici vaje “Premik-91”.

V vojaškem objektu je potekal vpis vojaških obveznikov v vojaško evidenco iz občin Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba, predstavljene so jim bile tudi različne možnosti sodelovanja s Slovensko vojsko. Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali oborožitev in opremo 1. brigade, Logistične brigade in 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske ter predstavljene zmogljivosti Slovenske vojske za sodelovanje v sistemu zaščite in reševanja. Ob tem je potekalo tudi delavno srečanje predstavnikov Slovenske vojske in predstavnikov 16 občin zahodnega dela Slovenije, tj. občin v domicilu 1. brigade Slovenske vojske. Osrednji povezovalni element naštetih aktivnosti je bila obeležitev 23. obletnice izvedbe mobilizacijsko-taktične vaje “Premik-91”. Slovesnost je organiziralo Območno združenje Zveze veteranov vojne za Slovenijo Nova Gorica. Uvodni nagovor je imel poveljnik 1. brigade brigadir Miha Škerbinc, goste je s kratkim orisom vaje pozdravil polkovnik v pokoju Srečko Lisjak, slavnostni govornik pa je bil načelnik Generalštaba generalmajor Dobran Božič.

.

Vojaška vaja “Premik-91”

V okviru priprav na osamosvojitev Slovenije se je leta 1990 slovenska Teritorialna obramba (TO) v skladu z novo organizacijsko shemo štabov TO in izidom plebiscita pospešeno pripravljala na možnost napada Jugoslovanske armade.

V zimskem času je TO izpeljala vajo “Kobra”, v kateri so preigrali možne oblike in vsebine uporabe enot TO, na teh izkušnjah pa so nato izvedli mobilizacijsko-taktično vajo “Premik-91”, ki je potekala od 22. do 24. marca 1991. Cilji vaje so bili izvedba mobilizacije, preverjanje taktičnega delovanja enot TO ob napadih med premikom in protidiverzantski boj. Sodelovale so enote 6. in 2. pokrajinskega štaba TO ter specialna brigada MORiS. Vaja se je začela z mobilizacijo na Vogerskem pri Novi Gorici, sledil je premik v smeri Postojna–Sodražica–Kočevje–Trebnje, končni cilj pa je bila Šmarjeta na Dolenjskem. To je bila prva vaja, v kateri so sodelovali pripadniki dveh pokrajinskih štabov TO in prva, ki je potekala na večjih razdaljah, od severne Primorske do Dolenjske.

Med premikom enot je potekalo veliko dejavnosti: enota je sodelovala v protiletalskem in protihelikopterskem boju, v Starem Logu na Kočevskem se je spopadla s postavljeno zasedo, poleg tega je zaradi nevarnosti sovražnih izvidniških in diverzantskih skupin pregledala širše območje. Vaja “Premik-91” je potrdila pripravljenost slovenske Teritorialne obrambe, da nastajajočo državo Slovenijo obrani pred vojaško grožnjo. Izvedbo vaje je spremljala tudi kamera, zato ne spreglejte priloženega videa, ki celovito predstavi mobilizacijsko-taktično vajo “Premik-91”.

Pripravil: Jure Mikelj, foto: Postani vojak

VIDEO: Predstavitev mobilizacijsko-taktične vaje “Premik-91”

Povezani članki