Slovenija nabavlja ostrostrelsko strelivo

NOVO STRELIVO ZA SLOVENSKO VOJSKO Z dvema ločenima javnima naročiloma, ki sta bila objavljena sredi septembra, si…