Slovensko vojsko obiskali ruski inšpektorji

by Urednik

RUSIJA JE PREVERILA OBOROŽITEV SLOVENSKE VOJSKE

Ruski inšpektorji so 8. in 9. decembra 2014 obiskali vojaške objekte na območju Republike Slovenije z namenom preverjanja skladnosti s poročilom na podlagi Dunajskega dokumenta, ki ga je Slovenija predložila Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), je 9. decembra 2014 sporočil Sergey Ryzhkov, vodja oddelka za spremljanje izvajanja sporazumov na ruskem obrambnem ministrstvu. V Verifikacijskem centru Slovenske vojske so nam pojasnili, da so ruski inšpektorji pregledali logistično brigado in ugotovili, da se stanje številčnosti oborožitvenih sistemov sklada s poročilom.

Preverjanje oboroženosti Slovenske vojske je bilo že 18. s strani Rusije na ozemlju držav članic VD-11 (Vienna Document 11) v letu 2014. Ruski inšpektorji s takimi obiski izvajajo preverjanja podatkov o vojaških silah in načrtih za uvedbo glavnih oborožitvenih sistemov ter vojaške opreme.

Ryzhkov je pojasnil, da so inšpektorji obiskali sedež brigade v kraju njihove običajne razporeditve v času miru. Prav tako je slovenska stran z ruskimi inšpektorji opravila sestanek, na katerem so poročali o številu zaposlenih, velikih oborožitvenih sistemov in vojaške opreme.

Za komentar dogodka smo prosili tudi podpolkovnika Aleša Cento, ki je od leta 2013 namestnik poveljnika Verifikacijskega centra Slovenske vojske (vodi ga polkovnik Drago Bitenc, op.a.). Povprašali smo ga katere enote SV so ruski inšpektorji obiskali, kakšni so bili rezultati pregleda in kdaj Verifikacijski center začne pripravljati poročilo :

“Inšpektorji Ruske Federacije so za evalvacijski pregled določili logistično brigado SV ter njene podrejene enote in sicer na vseh lokacijah, kjer se nahaja oborožitev navedena v Letni izmenjavi vojaških podatkov (Annual Exchange of Military Information – AEMI) v OVSE. Skladno z DD11 (Dunajski dokument 11) so preverjali številčno stanje oborožitvenih sistemov in skladnost najdenega z navedbami v AEMI.

Po ocenah podanih na zaključni analizi je Slovenska vojska (SV) opravila svoj del obveznosti povsem v skladu z določili DD11, poleg tega pa inšpektorji niso ugotovili nikakršnih odstopanj med podatki navedenimi v AEMI in dejanskim stanjem na terenu. Na ta način je SV v imenu Republike Slovenije pokazala, da deluje transparentno in izpolnjuje določila sprejetih mednarodnih pogodb, v konkretnem primeru DD11, na področju nadzora oborožitve.

Poročila AEMI, katerega nosilec izdelave je Verifikacijski center Slovenske vojske so utečena praksa in znotraj SV pričnemo z izdelavo v mesecu oktobru tekočega leta ter ga nato po potrditvi podatkov s strani nadrejenih posredujemo 15. decembra vsako leto na sedež OVSE na Dunaj. Ti podatki so potem podlaga za izvedbo evalvacijskih obiskov iz držav OVSE.”

Pripravil: A. Knific, foto: Verifikacijski center Slovenske vojske

Verifikacijski center SV: obisk ruskih inšpektorjev, december 2014

Povezani članki