VIDEO: Slovenski vojaki s protioklepnim sistemom spike streljali na Madžarskem

by Urednik

PROTIOKLEPNA ČETA 72. BRIGADE SV NA MEDNARODNI VAJI ENOTE MLF

Protioklepna četa

Po preoblikovanju Slovenske vojske (SV) sta 1. in 72. brigada oblikovani kot pehotni brigadi z enotno strukturo, primerljivo z enotami tujih oboroženih sil, tako da ima poveljnik na razpolago tako sile za bojevanje kot sile za bojno podporo, kar mu omogoča učinkovitejše načrtovanje, organiziranje in vodenje bojnega delovanja namenskih sil, ki se oblikujejo modularno kot bojne skupine, katerim se pridružijo logistične enote in po potrebi še enote zračne in mornariške komponente ali specialnih sil Slovenske vojske.

Brigado sestavljajo dva pehotna polka četne sestave, teritorialni polk in rodovski bataljon, v katerem so združene specialistične enote ravni čete: baterija za ognjeno podporo, četa za JRKBO (jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo), inženirska četa, lahka raketna baterija ZO (zračne obrambe), obveščevalno-izvidniška četa, četa vojaške policije, četa za zveze in protioklepna četa. Protioklepni četi uporabljata protioklepne raketne sisteme spike, ki ga boste skupaj s protioklepno četo 72. brigade (POČ/72. BR) spoznali v priloženem predstavitvenem posnetku.

Bojno streljanje na Madžarskem

Protioklepna četa 72. brigade (POČ/72. BR) Slovenske vojske je na vadišču madžarske vojske v Varpaloti sodelovala na vaji mednarodne enote MLF in uspešno izvedla bojno streljanje s protioklepnim raketnim sistemom spike. Posadke so pred tem opravile večtedenske priprave za izvedbo streljanja ter predhodna izobraževanja in usposabljanja, za kar so bile na vaji nagrajene z uspešnimi zadetki v cilj – štiri posadke so uničile vsak svoj oklepnik. Slovenski vojaki so imeli priložnost uporabljati tudi oborožitev italijanskih in madžarskih vojakov. Kako je vaja potekala in kaj so povedali slovenski vojaki in poveljniki, si oglejte v priloženem video posnetku.

V enoti MLF skupaj z Italijani in Madžari

Enoto MLF (Multinational Land Forces – Večnacionalne sile kopenske vojske) sestavljajo enote oboroženih sil Italije, Madžarske in Slovenije, pri čemer ima Italija vlogo vodilne države, saj prispeva glavnino sil, ognjeno in logistično podporo. MLF ima strukturo pehotne brigade in sodelujoče države prispevajo določene enote za njeno popolnitev. Enota je namenjena posredovanju na kriznih žariščih v okviru mandata mednarodnih organizacij. Poveljstvo enote MLF je že delovalo tako na Kosovu kot v Afganistanu. Enota ima sedež v Italiji (Videm), podrejene enote pa do vpoklica delujejo na domačih tleh pod nacionalnim poveljstvom, letno pa se zberejo na vaji Zvita podlasica. Enota je bila ustanovljena leta 2001 in Slovenija se je zavezala za prispevek enote ravni bataljona. Ob sprejemu naloge se enota oblikuje modularno. Vsaka država pogodbenica ima neomejeno pravico odločanja o udeležbi svojih enot, zato se MLF aktivira po soglasju vseh držav za udeležbo na operaciji in po določenem postopku.

Pripravil: Jure Mikelj, foto: Postani vojak

Povezani članki