Bojno kolesno vozilo boxer 8×8 na začetku poti v Slovensko vojsko

by Urednik

SLOVENIJA SE NAMERAVA PRIDRUŽITI VEČNACIONALNEM PROJEKTU BOXER 8X8

Vlada Republike Slovenije se je na seji 2. februarja 2018 seznanila z Informacijo o poteku postopka nakupa bojnih kolesnih vozil 8×8 za izgradnjo srednje bataljonske bojne skupine in nameravani priključitvi Republike Slovenije k večnacionalnemu programu Boxer v okviru mednarodne organizacije OCCAR.

Ministrstvo za obrambo (MORS) ima v sprejetih dolgoročnih (ReDPROSV do leta 2025) in srednjeročnih (SOPR 2016–2020) planskih dokumentih med drugim opredeljeno tudi opremljanje Slovenske vojske (SV) z bojnimi kolesnimi vozili 8×8 (BKV 8×8). Za realizacijo investicije v BKV 8×8 je MORS pripravilo in potrdilo zahtevano investicijsko dokumentacijo, v finančnem načrtu ministrstva za leti 2018 in 2019 so zagotovljena finančna sredstva za realizacijo projekta BKV 8×8.

Oklepnik boxer 8×8 zanimiv za Slovensko vojsko

Za projekt izgradnje srednje bataljonske bojne skupine (SrBBSk) SV je zanimiv večnacionalni program Boxer (BKV 8×8), v katerem trenutno sodelujejo Nemčija, Nizozemska in Litva, ki je k programu pristopila leta 2016 ter sklenila pogodbo za naročilo 91 vozil. V okviru programa Boxer je trenutno naročenih 696 vozil v 14 različnih konfiguracijah, dobavljenih pa je bilo že 421 vozil (Nemčiji in Nizozemski), ki so bila med drugim tudi uspešno preizkušena v Afganistanu (2011–2014). Trenutno izkazujejo interes k pridružitvi k programu še tri srednjeevropske države, Velika Britanija, dve južnoameriški državi in Japonska. Modularnost vozila omogoča nakup ločenih modulov (Drive Modules in Mission Modules) glede na dejanske potrebe in ne celotnega kompleta vozila. Na ta način je zagotovljena možnost oblikovanja strukture vozila (modulov) glede na dejanske potrebe, v katerih bo Slovenija zagotavljala razpoložljivost navedenih vozil.

Državni sekretar na MORS mag. Miloš Bizjak je v nedavnem intervjuju navedel nekaj podrobnosti o nakupu BKV 8×8. Povedal je, da načrtujejo postopen nakup bojnih kolesnih vozil 8×8 do leta 2022. Za oblikovanje prve srednje bataljonske bojne skupine (SrBBSk) je treba dokupiti 56 vozil v vrednosti približno 250 milijonov evrov. Cena enega vozila se giblje med 4 milijoni in 4,5 milijona evrov, kar je odvisno od konfiguracije vozila in njegove opremljenosti. V Slovenski vojski bi potrebovali 48 vozil 8×8 s topom 30 mm in mitraljezom 7,62 mm ter osem vozil 8×8, ki so opremljena z minometom 120 mm in mitraljezom 7,62 mm. Za potrebe prve SrBBSk (do leta 2022) se bodo kupila vozila brez protioklepnih raketnih sistemov (PORS), za drugo (do leta 2025) pa bodo kupljena vozila z že razvitim integriranim PORS, ki bodo že preizkušeni in v operativni uporabi v kateri od vojsk. Vozila z integriranim PORS se bodo po dobavi enakomerno razdelila med obe SrBBSk.

Slovenska vojska bo oblikovala srednjo bataljonsko bojno skupino (SrBBSk), ki bo sestavljena iz treh manevrskih čet, vsaka s trinajstimi BKV 8×8 oboroženimi s topom kalibra 30 mm in sovprežnim mitraljezom 7,62 mm, minometne čete z osmimi vozili BKV 8×8 z minometom 120 mm in mitraljezom 7,62 mm, izvidniškega voda s štirimi vozili BKV 8×8 s topom 30 mm in mitraljezom 7,62 mm. Obstoječih 30 kolesnih oklepnih vozil patria AMV 8×8 (v SV z imenom svarun) oboroženih z mitraljezom 12,7 mm ali bombometom 40 mm v vlogi oklepnega transporterja bo predelanih v podporna vozila (poveljniška, sanitetna, inženirska).

MORS bo februarja 2018 podalo pisno pobudo na mednarodno organizacijo OCCAR za pristop Slovenije k večnacionalnemu programu Boxer. V nadaljevanju bo ministrstvo izvajalo vse aktivnosti, potrebne za pristop k večnacionalnemu programu Boxer. Dokončni predlog pristopa k večnacionalnemu programu Boxer v okviru mednarodne organizacije OCCAR in potrditev pravno zavezujočih dokumentov bo na predlog MORS obravnavala Vlada Republike Slovenije predvidoma septembra–oktobra 2018.

Oklepno vozilo boxer 8x8

Program Boxer pod okriljem mednarodne organizacije OCCAR

Na podlagi izvedene raziskave trga in potrjene investicijske dokumentacije ter upoštevajoč opredeljene prednosti, slabosti in tveganja pri posameznih načinih in postopkih izbire dobavitelja BKV 8 x 8 je MORS sprejelo enotno in strokovno podprto odločitev, da je najustreznejši postopek nabave BKV 8 x 8 priključitev Slovenije k obstoječemu večnacionalnemu programu Boxer v okviru mednarodne organizacije OCCAR.

OCCAR (Organization Conjointe de Coopération en matiére d?Armement/Organization for Joint Armament Co-operation) je mednarodna organizacija, katere osnovni namen je upravljanje vojaških programov in opreme skozi celotni življenjski ciklus. Organizacija je bila ustanovljena s Konvencijo OCCAR, ki je enakovredna mednarodni pogodbi in se ji lahko priključujejo države članice Nata kot članice ali kot pridružene države posameznemu programu. Države članice OCCAR so Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Španija in Velika Britanija, pridružene oziroma sodelujoče države pa Finska, Litva, Nizozemska, Turčija, Švedska, Poljska in Luksemburg. OCCAR trenutno upravlja 13 pomembnih programov, med katerimi je tudi program Boxer. Proračun OCCAR v letu 2017 je približno 3,8 milijarde evrov.

S sodelovanjem pri izgradnji zmogljivosti v okviru OCCAR bi Slovenija tudi izpolnila več zavezujočih kriterijev za sodelovanje v okviru stalnega strukturnega sodelovanja EU na področju obrambe (PESCO), in sicer na področju skupnega pristopa za odpravo ugotovljenih primanjkljajev zmogljivosti, uporabi organizacije OCCAR kot prednostnega mehanizma za vodenje projektov v okviru PESCO, povečanje povezljivosti med evropskimi državami ter spodbujanje krepitve evropske industrijske baze.

Pripravil: Jure Mikelj, foto: Artec

 

Povezani članki