Baltske države povečujejo obrambne proračune

by Urednik

LITVA IN ESTONIJA NAPOVEDALI POVEČANJE PRORAČUNA ZA VOJSKO

Litva in Estonija, dve od treh baltskih držav (manjka Latvija), sta nedavno napovedali povečanje obrambnega proračuna na 1,5% oz. 2,1 % BDP-ja, razlog pa se skriva predvsem v ruski priključitvi Krimskega polotoka in ukrajinske krize.

Litva napoveduje povečanje obrambnega proračuna za leto 2016 za kar 35,2 % na skupaj 574 milijonov evrov (644 milijonov dolarjev). Delež tako povečanega proračuna za obrambo se bo z 1,1 % BDP povečal na 1,5 % BDP, kar je sicer že v letu 2014 napovedal litovski ministrski predsednik Algirdas Butkevicius, da bi se država postopno  približala dvema odstotkoma proračuna za obrambne izdatke od BDP (po direktivah zveze Nato), ki naj bi jih dosegli v letu 2020. Tako hitro poveč(ev)anje gre v prvi vrsti na račun ruske priključitve Krima in ukrajinske krize.

Litva bo ponovno uvedla (obvezno) služenje vojaškega roka

Več kot 50 % tega povečanja bodo namenili za osebne izdatke, saj se je litovska vlada odločila za ponovno uvedbo naborniškega sistema (po ukrajinski krizi in poslabšanju odnosov z Rusijo). Tako bodo poslej v Litovsko vojsko na služenje devetmesečnega vojaškega roka letno vpoklicali od 3000 do 3500 nabornikov.

Najmanj 20 odstotkov obrambnega proračuna bodo namenili nabavi opreme in oborožitve. V ta paket sodi tudi nabava 21 samovoznih havbic PzH2000 155 mm. V kratkem pričakujejo še naročila novih oklepnih pehotnih vozil, protioklepnih in protiletalskih sistemov, komunikacijskih sistemov in opreme za opazovanje iz zraka.

Estonski obrambni proračun bo narasel na 2,1 % BDP-ja

Tudi Estonija je napovedala 9 % povečanje obrambnega proračuna za leto 2016, kar predstavlja največje povečanje po leti 2012. Obrambni proračun se bo tako dvignil na 449 milijonov evrov, kar pomeni povečanje za 37 milijonov evrov v primerjavi z letošnjim letom. Obrambni proračun bo tako narasel na 2,1 % BDP (z 2 %), kar je najvišji obrambni proračun Estonije doslej.

Približno četrtino obrambnega proračuna  (114 milijonov evrov) bodo namenili za razvoj vojaških zmogljivosti. Največja posamična investicija bo nakup 44 oklepnih goseničnih vozil BAE Systems CV9035NL  na Nizozemskem za 25,2 milijona evrov. Prva vozila CV90 naj bi prišla v Estonijo v drugi polovici prihodnjega leta.

Prav tako bodo 40 milijonov evrov namenili za nakup oborožitve in streliva za opremo 1. in 2. pehotne brigade, ki bosta dobili tudi nove uniforme in inženirsko opremo.

Za razvoj infrastrukture bodo namenili 51,6 milijona evrov, 10,6 milijona evrov bodo namenili za izgradnjo vojašnic in namestitvenih zmogljivosti za enote NATO  v vojaški bazi Tapa. Za sodelovanje estonskih vojakov v mirovnih misijah v tujini (predvsem v Libanonu, Maliju in Afganistanu) bodo namenili skupaj 6,3 milijone evrov.

Pripravil: B. Knific, foto: Military Photos

Povezani članki