Državna štabna vaja sil za zaščito in reševanje NEK 2014

by Urednik

REŠEVALNA VAJA: NESREČA V JEDRSKI ELEKTRARNI KRŠKO

Državna vaja sil za zaščito in reševanje NEK 2014 je potekala 26. in 27. novembra 2014 na lokacijah v Krškem, Brežicah, Sevnici, Kostanjevici na Krki, v Celju, Mariboru, Novem mestu, Trbovljah in Ljubljani. Vaja je bila predvsem štabna in redni del preverjanja načrtov zaščite in reševanja za ukrepanje ob morebitni nesreči v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) ter ob drugih jedrskih in radioloških nesrečah. Vaja je bila namenjena predvsem preverjanju odziva pristojnih na vseh ravneh (NEK, občine, regije, ministrstva, vladne službe), zato reševalne službe niso bile aktivirane in tudi prebivalci niso bili vključeni v dogajanje.

Po scenariju vaje je zaradi izrednega dogodka v NEK prišlo do nevarnosti širjenja radioaktivnega oblaka v okolico in postopno do razglasitve najvišje, to je 3. stopnje radiološke nevarnosti. Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije je zato za vajo odredil več preventivnih in drugih ukrepov, vključno z razdelitvijo in zaužitjem tablet kalijevega jodida ter evakuacijo prebivalcev z območja treh kilometrov, delno pa tudi z območja desetih kilometrov okrog NEK. Po prvi oceni bi takšna evakuacija zahtevala začasno namestitev 30 tisoč ljudi.

Prve ocene vaje

Generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje in vodja vaje Darko But je ob koncu povedal: »Vaja je potekala po načrtu. Sodelovalo je več kot 370 udeležencev. Delovali so na lokacijah, predvidenih za delovanje ob takšni nesreči. Delovali so profesionalno, večjih težav med vajo ni bilo. Zveze so delovale, določene pomanjkljivosti so se pokazale le pri prenosu odločitev in usklajenosti delovanja. Temeljita analiza vaje bo narejena  v mesecu dni.«

Vajo je spremljal Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Romana Lah, namestnica glavnega republiškega inšpektorja, je vajo takoj po koncu ocenila tako: »Vaja je potekala skladno z načrti zanjo. Vsi udeleženci so sodelovali med seboj in preverjali rešitve v načrtih zaščite in reševanja. Nekaj nedorečenosti in neusklajenosti smo zaznali in jih bo treba v prihodnje odpraviti. Temu so vaje namenjene – tudi preverjanju in izboljšanju načrtov za ukrepanje.«

Pripravil: Jure Mikelj, vir: MORS, foto: NEK

Povezani članki