Lastniki orožja pozivajo k akciji – Firearms United

by Urednik

Bo Evropska komisija ostala neomajna glede direktive o nadzoru nad nabavo  in posestjo orožja?

Neposredno po pariških terorističnih napadih konec lanskega leta je Evropska komisija iz rokava potegnila predlog zaostritve direktive o nadzoru nad nabavo in posestjo civilnega orožja (91/477/EGS).

Ker je bilo po tragediji v Franciji jasno, da mora tudi Evropska Unija »nekaj storiti«, je Komisija ukrepala, kot da so komaj čakali na priložnost. Žal pa je njihov predlog sestavljen tako, da ne more prinesti rezultatov na področju boja proti terorizmu in kriminalu, kar naj bi bil povod zanj, pač pa bo nedvomno prinesel nove prepovedi in omejitve najmanj problematičnemu segmentu evropskih državljanov – zakonitim lastnikom orožja. Evropska komisija tudi po enem letu pogajanj ne popušča in vsiljuje parlamentu in svetu v sprejem omejitve ter prepovedi za katere nima podlage v lastnih študijah in za katere ni izvedla nikakršne ocena vpliva ob morebitni uvedbi.

Glede na nedavno dogajanje v »trialogu« v zvezi s spremembami evropske orožne direktive lastniki orožja ponovno pozivamo vse evropske lastnike orožja k takojšnjemu ukrepanju (Firearms United)!

Pišite našim evroposlancem, tako da sami oblikujete dopis v civiliziranem tonu z navajanjem argumentov in jih opozorite na konferenco, ki je bila v Bruslju 16. novembra in jim

SPOROČITE NAŠE SKUPNE ZAHTEVE

– Prepoved kateregakoli orožja, ki je danes legalno, je nesprejemljiva, saj ne gre za orožje, ki bi nenadoma »postalo bolj nevarno«. Gre za orožje, večinoma kategorizirano kot »B7 – polavtomatsko orožje podobno avtomatskemu«, ki je bilo v Sloveniji že prepovedano, a je bila z novelo zakona o orožju zaradi nepraktičnosti in nesmiselnosti prepoved ukinjena. Ne sprejemamo prepovedi »demilitariziranega« orožja – različne polavtomatske puške, trajno predelane iz avtomatskih vojaških pušk, ki ne predstavljajo nobene »posebne« nevarnosti, če so v zakoniti civilni posesti; nikakršna prepoved civilnih variant pušk tipa AR-15 ali AK-47, ki so v svoji polavtomatski izvedbi namenjene izključno civilni uporabi.

– Omejitve nabojnikov in njihovih kapacitet so nesprejemljive, ne glede na predlagane »izjeme« za športne strelce. Podobne omejitve – uvedene in opuščene – so povsod pokazale, da omejitve dejansko omejujejo le legalne lastnike, ki spoštujejo zakone, ne ovirajo pa kriminalcev in teroristov, saj gre za preproste škatle z vzmetjo, ki jih ni težko izdelati, tudi če ne bi bili dostopni v velikih količinah.

– Brez obvezne časovne omejitve orožnih listin in obveznih periodičnih zdravniških pregledov: v Sloveniji imamo že vzpostavljen učinkovit sistem podeljevanja dovoljenj in obvezne zdravniške preglede ob pridobitvi. Države naj same uredijo svoje sisteme nadzora, ki ne bodo omejevali in stigmatizirali zakonitih lastnikov orožja.

Predlagano je omejevanje in pritisk na legalne civilne lastnike orožja predstavlja zlorabo oblasti, saj vsi podatki kažejo, da ni povezave med civilnim orožjem v legalni posesti in kriminalom ali terorizmom, kljub poskusom evropske komisije, da ustvari drugačno sliko, kar je pokazal povzetek raziskav, ki jih je predstavil Dr. Erik Lakomaa na konferenci 16. novembra 2016 v Bruslju.

Glede gornjih predlaganih omejitev evropski lastniki orožja ne bomo sprejeli nobenega kompromisa – ne na evropski, niti na nacionalni ravni in noben evropski politik nima pravice, da bi v našem imenu zastopal nasprotna stališča. Sprejemljiva je le popolna zavrnitev predlaganih omejitev.  Če bi se vztrajalo pri teh »kompromisnih rešitvah«, ki so bile predlagane brez ustrezne študije vpliva in utemeljenih razlogov, evropski lastniki orožja ne bomo nasprotovali takojšnjemu zaprtju trialoga.

UTEMELJITVE, KI JIH PODAJAMO

Demilitarizirano orožje

Kljub nestrokovnim in populističnim izjavam predstavnikov komisije o »poplavi ruskih in izraelskih vojaških viškov«, ostaja dejstvo, da že veljavni standardi konverzij avtomatskega v polavtomatsko orožje za civilno uporabo zagotavljajo, da ponovna rekonverzija v avtomatsko orožje ni mogoča brez ustrezne strojne opreme, bistvenih posegov v orožje in izdelave delov mehanizma. Poleg tega je demilitarizirano orožje edino, ki si ga lahko privošči večina strelcev v mnogih državah članicah.

Dodam lahko še najbolj očitno:  kot je komisija sprejela standarde za deaktivacijo, lahko sprejme tudi standarde za predelavo avtomatskega v polavtomatsko orožje, ki bi zadovoljevali njihove stroge standarde in vseeno omogočili civilno uporabo demilitariziranega orožja, ki tradicionalno iz vojaških viškov preide v civilno last.

Prepovedi uporabe (posesti) orožja, ki sprejme več kot 20 (ali 10?) nabojev in takšnih nabojnikov

Ta prepoved ne more imeti nikakršnega želenega učinka na kriminal ali terorizem in bi lahko bila smešna, če ne bi bila tako resna. Še bolj neverjeten je predlog »izjem za športne strelce in zbiratelje«, ki bi vključil 95% uporabnikov. Čemu potem sploh prepoved? Verjeten rezultat bi bila popolna prepoved tovrstnih nabojnikov (in vsega orožja, ki jih lahko sprejme?), kar je povsem nesprejemljivo za civilne lastnike orožja, nima pa nobenega predvidljivega vpliva na nezakonite uporabnike – kriminalce in teroriste, ki lahko preko ilegalnih kanalov nabavijo avtomatsko orožje s pripadajočimi nabojniki.

Kljub morebitnim izjemam, ki bi aktivnim strelcem »začasno dovoljevala posest« teh nabojnikov, bi bila prizadeta večina zakonitih lastnikov – strelcev, ki ne morejo sodelovati na uradnih tekmovanjih in se s športom ukvarjajo le rekreativno, kar pa ne pomeni, da nimajo pravice do standardnih nabojnikov.

 Dodam še, da bi takšna prepoved zajela vse polavtomatsko orožje z odprtino za nabojnik (pištole in puške) in bi dejansko pomenila prepoved polavtomatskega orožja v najširšem pomenu besede.

Ni znano, kakšno je število nabojnikov »prevelike kapacitete«, ki so trenutno na civilnem tržišču in v uporabi v EU. Ti deli niso številčeni in so povsem nesledljivi, v večjem delu sveta pa so dostopni brez omejitev, ker sami po sebi niso del orožja in za delovanje orožja niso nujni. To so preproste komponente, ki jih je mogoče izdelati doma iz pločevine ali z domačim 3D tiskalnikom.

EU komisija predlaga obvezen odvzem orožnih listin za posameznike, ki bi imeli v posesti prepovedane nabojnike, kar pomeni, da bi večino dosedanjih legalnih lastnikov orožja čez noč pahnili v položaj kršitelja zakonodaje.

Obvezni zdravniški pregledi in psihotesti za lastnike orožja

Nobenega razloga ni, da bi EU generalno zahtevala uvedbo takšnega preverjanja. Države članice imajo že sedaj pravico, da vzpostavijo takšne pogoje za nabavo orožja in v Sloveniji so v veljavi od leta 2001. V številnih državah članicah niso uvedli takšnih obveznih pregledov – zakaj bi diskriminirali lastnike orožje, če podobnega ne zahtevajo od voznikov motornih vozil? Zakaj ni nihče zahteval podobnih psihiatričnih preverjanj za lastnike nožev in motornih vozil po napadih v Nici in Münchnu?

Grožnja Švice z izhodom iz Schengenskega območja

Švica je država z najvišjo stopnjo civilne posesti orožja v Evropi. Ni članica EU, a je vključena v Schengenski sistem EU. Vse družine, ki imajo moške člane med 18. in 30 letom starosti, imajo doma avtomatsko puško kot vojaški obvezniki. Ko niso več rezervisti, imajo švicarski državljani pravico obdržati svoje orožje, predelano na polavtomatsko delovanje. Kljub temu ima Švica najnižjo stopnjo umorov v Evropi, njeni državljani pa so že napovedali referendum o izstopu iz Schengena, če bi EU sprejela omejitve v predlagani obliki, ne glede na to, kako bi jih »omilili«.

Evropska komisija vztraja pri svojem izkrivljenem pogledu na realnost

Komisija ni uspela v ničemer dokazati povezave med orožjem v civilni lasti in terorizmom – preprosto zato, ker takšna povezava ne obstaja.

Povezava na seznam evropskih poslancev iz Republike Slovenije (več).

Pripravil: Rok Štupar, foto:Firearms United

 

Bo EU prepovedala vse orožje na videz podobno avtomatskemu?

Nov, še bolj drakonski predlog evropske orožne direktive, ki ga je le nekaj dni po pariških terorističnih napadih predlagala evropska komisija, predvideva popolno prepoved vsega orožja, ki je le na videz podobno avtomatskemu.

NOVO: Revija Obramba – Sodobne vojaške puške

V začetku novembra 2015 izide posebna izdaja Revije Obramba z naslovom SODODBNE VOJAŠKE PUŠKE avtorja Momirja Vukčevića, našega dolgoletnega sodelavca, poznavalca, zbiralca in ljubitelja strelnega orožja od začetkov vse do današnjih dni.

Povezani članki