Založba knjig

by adminOBR

Knjižni program založbe Defensor obsega nekaj zbirk, vse pa so povezane s področjem obrambe in varnosti. Temeljna zbirka Slovenska vojaška zgodovina izhaja že od leta 2006. Doslej je izšlo že sedem knjig, v pripravi je osma. »Hišna« zbirka je Knjižnica Jurija Vege, v kateri je izšla knjiga ASIMETRIJA NACIONALNE VARNOSTI: OD ZGODOVINSKIH IZKUŠENJ DO SODOBNIH IZZIVOV. Skupaj z dolgoletnimi sodelavci na vojaško strokovnem področju smo (neformalno) zasnovali zbirko o vojaških spretnostih in veščinah z avtorskimi deli in prevodi, prva knjiga pa je bila Vojaško gorništvo Mihe Kuharja leta 2004. V sodelovanju z Ministrstvom za obrambo, Slovensko vojsko in Poveljstvom za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje je nastalo nekaj zelo kvalitetnih monografij, najprej V SLUŽBI DOMOVINE, zatem monografija PRVA o 1. brigadi Slovenske vojske, pa tudi monografija o prvi odpravi pripadnikov Slovenske vojske na Aljasko.

Zastopamo tudi beograjskega založnika – Instituta za novejšo zgodovino/Institut za savremenu istoriju – in njegovo zbirko Knjižnica Študije in monografije/Biblioteka STUDIJE I MONOGRAFIJE.

Zbirka SLOVENSKA VOJAŠKA ZGODOVINA:

1/ Slovenska partizanska in domobranska vojska, dr. Tomaž Kladnik, 2006

2/Jugoslovanska ljudska armada, mag. Zvezdan Marković, 2008

3/ Naše korenine, mag. Viktor Kranjc, 2008

4/Vojne fotografije 1914-1918, mag. Marko Štepec, 2008

5/ Oklep na Slovenskem, mag. Iztok Kočevar, 2008

6/ Vojne fotografije/War photos 1941-1945 – Partizanske enote/Partisan Units, dr. Tomaž Kladnik, Katarina Jurjavčič, Jože Dežman, 2010

7/Vojaška obramba Slovenije 1990-1991, skupina avtorjev iz Vojaškega muzeja SV. 2011

Knjižnica Jurija Vege:

1/ Asimetrija nacionalne varnosti: od zgodovinskih izkušenj do sodobnih izzivov, Uroš Svete, Damijan Guštin, Damir Črnčec, 2011

Monografije:

1/ V službi domovine, dr. Tomaž Kladnik, 2007

2/ Prva, Janez J. Švajncer, 2008

3/ Aljaska – Izkušnje v mrazu in snegu, Miha Kuhar, 2008

Vojaške veščine

1/ Vojaško gorništvo, Miha Kuhar, 2004

2/ Pehotna oborožitev in oprema, dr. Anton Žabkar, 2007

3/ Tehnike vzdržljivosti, Chris McNab, 2007

4/ Taktika bojevanja v gorah, Miha Kuhar, 2008

5/ Enciklopedija orožja, orožje skozi tisočletja, 2008

Satira:

1/ Takle mamo, Gregor Jazbec,2008

Knjižnica študije in monografije/Biblioteka STUDIJE I MONOGRAFIJE:

1/ Jugoslavensko ratno vazduhoplovstvo 1942-1992, Jugoslavenske oklopne jedinice 1943-2006, dr. Bojan B. Dimitrijević, 2009

2/ Modernizacija i intervencija, dr. Bojan Dimitrijević, 2010

3/ Oklopne jedinice na jugoslavenskom ratištu 1941 – 1945, dr. Bojan B. Dimitrijević, Dragan Savić, 2010