23-letnica postroja 30. razvojne skupine (brigade MORiS)

by Urednik

SLOVESNOST OB DNEVU PRVE PREDSTAVITVE SPECIALNE BRIGADE MORiS

V torek, 17. decembra, bo Slovenska vojska v športni dvorani Vojašnice Edvarda Peperka  v Ljubljani ob 14. uri s priložnostno slovesnostjo obeležila  Dan 1. brigade Slovenske vojske. Na ta dan namreč so se 17. decembra 1990 v mrzli in zasneženi ter vetrovni Kočevski Reki na postroju zbrali pripadniki 30. razvojne skupine.

Njen pripadnik, Albin Mukulič, je o postroju zapisal takole:

„V začetku decembra 1990 sta ministra za obrambo in notranje zadeve Janez Janša in Igor Bavčar po dogovoru s poveljnikom brigade Tonetom Krkovičem, sprejela odločitev, da se enota predstavi slovenski javnosti. Z javno demonstracijo se je hotelo slovenski javnosti sporočiti, naj na bližajočem se plebiscitu glasuje za samostojno Slovenijo in naj se ne boji groženj JLA, kajti Slovenija je pripravljena tudi s silo boriti se za samostojnost. Glede na okoliščine, predvsem na dejstvo, da je bila TO maja 1990 razorožena, je bilo to zelo pogumno dejanje.

17. decembra 1990 je bil v Kočevski Reki prvi slavnostni postroj enote, ki so se udeležili predsednik vlade Republike Slovenije Lojze Peterle, ministra Janša in Bavčar in predstojnik VIS dr. Miha Brejc, načelnik RŠTO Janez Slapar … Nekateri so kljub temu opazili, da nekaj povabljenih gostov ni bilo, toda prišli so tisti, ki so z dejanji podpirali osamosvojitev Slovenije. Slavnostni govornik Lojze Peterle je takrat izrekel znamenite besede: “Danes je prvič zadišalo po Slovenski vojski.”

Postroj specialne brigade MORiS v Kočevski Reki
Postroj specialne brigade MORiS v Kočevski Reki

Pomirjen sem, ko gledam vas, pripadnike in predstavnike teh manjših, toda učinkovitih enot, ki so sposobne posredovati povsod, kjer bi bilo to potrebno. Zato urimo posamezne enote tudi v zimskih razmerah. Vaša oprema in orožje dokazujeta, da gre za sodobno, času primerno Teritorialno obrambo. Želim vam, da bi čim prej in čim bolj uspešno končali vaše urjenje in se vrnili v vaše vsakdanje življenje, k vašim družinam, k vašemu delu. Če pa bi bilo potrebno, bo Republika Slovenija še bolj odločno pokazala, da ne dovoli nobenih groženj in pritiskov od kogarkoli. Odločili smo se vztrajati na naši poti k samostojnosti in vi ste eno od jamstev za tako pot.

(iz govora Lojzeta Peterleta na prvem postroju Specialne brigade MORiS)

Enota je javnosti prvič pokazala tudi orožje, ki ga JLA ni uporabljala, predvsem puške SAR-80 in protioklepno orožje armbrust, kar je, ne le med pripadniki KOS-a (kontraobveščevalne službe) v Sloveniji, ampak tudi med generali v Beogradu povzročilo nemalo panike. Istega dne je bila v bližnji vasi Koče tudi prikazna vaja, ki je pokazala dobro izurjenost enote, še posebej za posebne naloge…

… Nekaj dni zatem je bil plebiscit, ki je prinesel končno odločitev. Slovenke in Slovenci so glasovali z zavestjo, da v njihovem okolju iz njih samih raste slovenska vojska, na katero lahko računajo. In niso se ušteli…«

Priprave na dogodke, ki so sledili, in ves čas spopadov so brigado ter posamezne enote vodili:

Poveljnik: polkovnik Tone Krkovič

Načelnik štaba: major Jože Prvinšek

Načelnik varnostne službe: Andrej Bremec

Načelnik obveščevalne službe: major Boris Mikuš

Pomočnik za zaledne zadeve: major Štefan Cimer

Referent za organizacijske in mobilizacijske zadeve: stotnik Miran Loparec

Poveljnik I. odreda: stotnik 1.st. Zvonko Žagar

Poveljnik II. odreda: stotnik 1.st. Antiša Grgantov

Poveljnik III. odreda: stotnik 1.st. Cveto Zorko

Pomembnejše naloge v brigadi so še opravljali: Andrej Kutner, Ladislav Troha, Albin Mikulič, Alojz Koševič in številni drugi pripadniki.

Foto: Marjan Garbajs – arhiv Revije Obramba

Postroj specialne brigade MORiS v Kočevski Reki

Povezani članki