Čigav izum je radarska nezaznavnost letal (stealth)?

by Urednik

SODIŠČE OŽIVILO PROCES PROTI PENTAGONU IZ LETA 1996

Po 20 letih bo podjetje Zoltek Corp. iz St. Luisa končno dobilo priložnost dokazati, da si je Pentagon prilastil njihovo tehnologijo radarske nezaznavnosti letal, ne da bi za to plačal!

Na prizivnem sodišču do pred dnevi obnovili primer kršitve patentnih pravic, ki jo je skušala firma Zoltek Corp. dokazati že leta 1996. Takrat je sodišče odločilo, da je sodnik takrat odločil napačno, zato je naročilo novo zaslišanje, ali so pri konstrukciji letal s tehnologijo (slabe) radarske (ne)zaznavnosti (stealth) B-2 in F-22 res uporabili inovacijo Zolteka, poroča Washington Post.

Ameriška vlada se je doslej sklicevala na privilegij vojaške in državne skrivnosti glede obeh letal pete generacije in na njihovo tajno tehnologijo, da bi tako ne razkrivali podatkov, pomembnih za nacionalno varnost.

Zoltek je že leta 1984 zaprosil za patent in ga leta 1988 tudi dobil (tega leta so bombnik B-2 tudi prvič predstavili javnosti) za metodo izdelave »listov« iz ogljikovih vlaken, ki so dielektrični. Slednjo metodo so potem uporabili pri premazih letal B-2 in F-22, da jih radarji ne zaznajo.

V pravdo o patetnih pravicah pa naj ne bi vključili proizvajalcev letal (Notrhrop za B-2 in Lockheed Martin za F-22), kajti za plačilo vsake uporabe patentirane inovacije s strani pogodbenikov je odgovorna vlada.

Leta 2014 je Zvezno patentno sodišče ZDA za zahtevke razveljavilo Zoltekov patent, ker naj bi raziskovalci vedeli, pri kateri  temperaturi izdelave so ogljikova vlakna učinkovita – obstojna. Prizivno sodišče je spremenilo odločitev navajajoč pismo inženirja iz podjetja Northrop Grumman, ki je izdelovalec bombnika B-2, da nikoli ni videl materiala, ki ga je razvilo podjetje, ki ga je (podjetje) kasneje kupil Zoltek.

Primer bodo vrnili na prizivno sodišče, ki bo moralo odločiti, ali je bila patentna pravica v tem primeru kršena. V tem primeru vlada trdi, da ima državna skrivnost takšen privilegij, da dokončno ovrže Zoltek pri uveljavljanju patentne pravice.

Zoltek trdi, da izdelava vlakna, imenovanega tyranno in izdelana v Locheed Martinu za letalo F-22, pomeni kršitev patenta. V pismu sodišču leta 2013 je takratni državni sekretar za Ameriške letalske sile Michael Donley navedel, da informacija, ki jo išče Zoltek »lahko pomaga tujim vladam razviti ukrepe s katerimi bi se potencialni nasprotniki učinkovito zoperstavili stealth tehnologiji lovca F-22«, obenem pa naj bi jim to pomagalo razviti lastno letalo s stealth tehnologijo.

Donley je še zapisal, da postopek, kako doseči radarsko nezaznavnost (stealth), ostaja ena najdragocenejših skrivnosti Ameriških letalskih sil. Po njegovem mnenju bi z razkritjem informacije (četudi strogo varovane) in  z zaslišanjem prič zelo povečali tveganje, da bi se do nje lahko dokopale nepooblaščene osebe. S tem mnenjem se podrobno ukvarja tudi oddelek za pravosodje ameriške administracije. Čikaški pravni zastopnik družbe Zoltek Dean Monco, ki predstavlja podjetje skozi vso zgodovino primera, je izjavil, da ne more povedati, kako se bo zadeva razvijala in koliko časa bo trajala.

Ko je bila zavrnjena pritožba, je bil ameriški predsednik Bill Clinton. Monco je bil v štiridesetih letih, njegova otroka pa sta bila osnovnošolca. Zdaj sta v tridesetih, za predsedniški položaj v ZDA pa se poteguje Clintonova žena Hillary. V tem času je leta 2014 podjetje Zoltek kupila japonska družba Toray Industries Inc. za 584 milijonov dolarjev. Monco jih ima danes 65, nikakor pa za tako dolgo reševanje primera ne krivi vladnih odvetnikov in sodišč, pravi celo, da sproža številna zanimiva vprašanja. Pravi pa, da ne ve, ali si želi tudi naslednjih dvajset let pravdati glede teh zanimivih vprašanj.

Pripravil: B. Knific, foto: USAF

NEVIDNI - lovci 5. generacije, revija Obramba

Povezani članki