Francija povečuje vojaški proračun

by Urednik

FRANCOSKI ODZIV NA VOJNO V UKRAJINI

Zaradi poslabšanja vojaško-političnih razmer v Evropi namerava vodstvo francoske države povečati obrambne izdatke. Predlagano je postopno povečanje vojaškega proračuna in povečanje za približno tretjino. Prvi koraki v tej smeri so že narejeni, končni cilji pa bodo doseženi v začetku naslednjega desetletja. Predvideva se, da bo povečan proračun omogočil ne le ohranitev trenutnega stanja vojske, temveč tudi bolj aktivno ponovno oborožitev.

Po trenutnih načrtih francoske vlade naj bi v letih 2019–2025  skupni izdatki države za obrambo znašali 295 milijard evrov. Od tega je na lanski vojaški proračun odpadlo 51,5 milijarde evrov, letos pa bo ministrstvo za obrambo prejelo dobrih 55 milijard evrov.

Lani je bilo v Parizu v zvezi z dogodki v Ukrajini znova slišati predloge za povečanje obrambnih izdatkov in krepitev vojske. Nekaj časa se je o tej temi le govorilo, pred nekaj meseci pa so se pojavili konkretni predlogi in načrti, poleg tega je te ideje podprlo najvišje vodstvo države.

Tako je sredi letošnjega januarja predsednik Emmanuel Macron govoril o delu na “zakonu o vojaškem programiranju” za obdobje 2024-30. Ena ključnih določb tega projekta je povečanje izdatkov za obrambne namene- V tem obdobju naj bi skupni tovrstni izdatki presegli 410 milijard evrov, kar je za tretjino več od proračunov tekočega planskega obdobja (2019-25), obenem pa bodo izdatki za obrambo dosegli raven 2 % BDP.

V naslednjih nekaj mesecih sta predsedniška administracija in vojaški oddelek razvila posebne načrte, poleg tega je potekala razprava o prihodnjem predlogu zakona na različnih ravneh. Podani so bili novi predlogi, pa tudi kritike. Kot rezultat teh procesov je do zdaj končna različica dokumenta pripravljena in predložena v parlament. Pred dnevi so poročali, da je predlog zakona brez bistvenih sprememb potrdil spodnji dom zakonodajne skupščine, zanj pa je glasovala večina poslancev. Opozicija se v nasprotju s pričakovanji in nekaterimi napovedmi ni uprla, zdaj bo šel proračun skozi preostale instance, kar bo trajalo več tednov, predsednik Francije pa ga lahko potrdi že julija.

Že januarja letos je predsednik Macron imenoval glavne cilje in cilje, za katere je načrtovano povečanje obrambnega proračuna. Na splošno govorimo o modernizaciji, reformi in transformaciji oboroženih sil. Vojsko je treba po  njegovem mnenju okrepiti in prenoviti ter jo uskladiti s sedanjimi in prihodnjimi zahtevami, izzivi in ​​grožnjami.

Po predsednikovih besedah ​​bi morale biti francoske oborožene sile sposobne samostojno izvajati operacije in akcije v okviru kontingenta Nata. Zagotoviti je treba možnost hitre napotitve v tujino skupin vojakov, ki štejejo do 20.000 ljudi. Poleg tega je treba posvetiti pozornost strukturam in sredstvom, ki zagotavljajo neposredno bojno delo. Zlasti sredstva za raziskovanje se bodo povečala za 60 %.

Pozornost bodo Francozi namenili razvoju materiala in tehnologije – zapolniti načrtujejo obstoječe vrzeli in ustvariti rezervo za prihodnost. Tako se predlagajo razvoj sfere UAV, vključno bojnega dela, izboljšanje zračne obrambe, razvoj popolnoma novih računalniških sistemov itd. Splošni načrti in predlogi so bili razdelani in spremenjeni v polnopravni predlog zakona. Pred kratkim so postale znane njegove glavne podrobnosti, še posebej je zanimiva porazdelitev povečanih sredstev med različnimi področji in panogami.

Večino dodeljenega denarja, približno 270 milijard evrov bo šlo za razvoj in nakup novega orožja in opreme ter za vzdrževanje, popravilo in posodobitev razpoložljivega materiala. Še 16 milijard evrov bo namenjenih nakupu streliva vseh vrst za vse rodove oboroženih sil. Predvidena je modernizacija strateških jedrskih sil; za te namene bo skupaj porabljenih več deset milijard.

Predvideno je kvantitativno in kvalitativno izboljšanje procesov usposabljanja kadrov. Za te namene bo namenjenih dodatnih 20 milijard evrov. Zaradi tega  bodo posodobili poligone, pridobila vadbena sredstva, pogosteje bodo izvajali vojaške manevre. Poleg tega se bo število rezerv, pripravljenih za vrnitev v uporabo, podvojilo.

Predlog zakona o proračunu upošteva tudi značilnosti sodobnih groženj. Tako se bodo bistveno povečali stroški vzdrževanja in delovanja Nacionalne agencije za varnost informacijskih sistemov. Izvajati bo moral obrambne in očitno tudi ofenzivne operacije v kibernetskem prostoru.

Za malce bolj oddaljeno prihodnost je načrtovanih več drugih projektov. Tako se roki za ustvarjanje in izstrelitev novega izvidniškega satelita pomaknjeni v bližnjo prihodnost – zdaj ga želijo dati v uporabo najkasneje leta 2030, do istega datuma nameravajo rešiti vprašanje gradnje naslednje letalonosilke. Če bo ta ideja podprta, se bodo dela začela v naslednjem proračunskem obdobju – v tridesetih letih.

Tako francoske oborožene sile čakajo ne le na povečanje proračuna, ampak tudi na popolno reformo. Predlaga se izboljšanje organizacijske in kadrovske strukture različnih vrst vojakov, posodobitev njihove opreme in oborožitve, delo na usposobljenosti osebja itd. Zaradi tega mora vojska povečati svoj skupni potencial, pa tudi pridobiti zmogljivosti, ki ustrezajo trenutnim grožnjam in izzivom.

Večji del prihodnjega večletnega proračuna bo namenjen za nakup novega orožja in opreme. Ta denar bo francoskemu ministrstvu za obrambo omogočil dokončanje številnih trenutnih programov nabave sodobnih vzorcev in nato oddajo nova naročila. Na primer, trenutno se za kopenske sile kupujejo nova oklepna vozila Griffin in Jaguar, ki so namenjena zamenjavi lahke opreme obstoječih vrst. V letih 2024-2030 se bosta gradnja in dobava tovrstnih oklepnikov nadaljevali, plačani pa bodo iz povečanega vojaškega proračuna.

Spomnimo se tudi na ambicioznih načrtov francoske mornarice, katerih uresničitev prav tako zahteva veliko denarja. Tako že poteka serijska gradnja večnamenskih jedrskih podmornic razreda barracuda – zdaj so na zalogi štiri tovrstne ladje. Vse bodo dokončane in uvedene v francosko vojno floto že v obdobju novega proračuna. V tem obdobju bodo razvijali tudi projekt nove strateške podmornice SNLE 3G. Hkrati bo program gradnje teh jedrskih podmornic verjetno že vključen v proračun za prvo polovico tridesetih let.

Načrtovano oboroževanje in ustvarjanje novih projektov pa lahko – tako kot drugi procesi modernizacije vojske – naleti na težave. V novem proračunu je torej vključenih približno 30 milijard evrov samo kota nadomestilo za inflacijo. Poleg tega načrtovani izdatki ne zadovoljujejo potreb vojske pri nabavi ali nadgradnji opreme.

Pri reviji Foreign Policy so izračunali, da bo tudi povečan proračun do leta 2030 povzročil zmanjšanje deleža sodobne tehnologije in s tem ustrezen padec obrambne sposobnosti francoskih oboroženih sil. Od oktobra 200 razpoložljivih tankov– navkljub zadnji posodobitvi  – jih bo do konca desetletja ustrezalo tedanjim zahtevam le še 160. Število nadgrajenih lovcev rafale se bo zmanjšalo z 220 na 178,  poleg tega francoska vojska ne bo mogla v tujino napotiti skupine lovcev Rafale, saj ima  potrebnih 20 tisoč osebja na voljo le 15 tisoč.

Pozornost velja nameniti tudi finančnemu delu načrtov francoske vlade. Trenutno gospodarstvo Francije in EU kot celote še zdaleč ne preživlja najboljših časov in ni videti predpogojev za pozitivne spremembe. To pomeni, da se bo moralo francosko vodstvo srednjeročno soočiti s problemom iskanja denarja za financiranje obrambe na načrtovani ravni.

Zaradi neugodnih razmer v gospodarstvu bi lahko Pariz opisane revidiral načrte in vojaški proračun ter zmanjšal nekatere njegove dele in ustrezne programe. Hkrati se da najti in razporediti potreben denar, a na račun drugih področij in panog. V katero smer se bodo Francozi odločili varčevati zavoljo ambiciozne modernizacije oboroženih sil, je veliko vprašanje.

Tako je francosko vodstvo preučilo trenutno stanje svojih oboroženih sil in menilo, da ni povsem sprejemljivo, zdaj pa jih načrtuje reformirati in posodobiti. Za rešitev takšnih težav je bil najprej pripravljen nov osnutek vojaškega proračuna za naslednjih nekaj let, ta dokument pa je že prestal obravnavo na nekaj instancah. Po vsej verjetnosti bo v prihodnjih tednih proračun dobil potrebno potrditev, podpisal pa ga bo tudi predsednik države. Izvajanje novih načrtov se bo začelo prihodnje leto in se bo raztezalo do konca desetletja. Kako uspešen bo ta proces, bo pokazal čas. Je pa že zdaj jasno, da ni imun pred predvidljivimi in nepričakovanimi težavami ipd., ki bodo najmanj zapletle reformo vojske.

Pripravil. B. Knific, foto: Military Forum

Povezani članki