VIDEO: Poljske specialne sile

by Urednik

PREDSTAVITEV POLJSKIH SPECIALNIH SIL

Poljske specialne sile sestavljajo samostojno zvrst v Poljskih oboroženih silah, leta 2007 je bilo oblikovano Poveljstvo specialnih sil, ki združuje šest enot, sposobnih izvajanja celotnega spektra nalog specialnih sil. Na kratko jih bomo predstavili, več pa boste izvedeli v predstavitvenem videu (angleški podnapisi).

Poljske specialne sile (pol. Wojska Specjalne) so združene v okviru Poveljstva specialnih sil (Krakov), podrejene so mu specialne enote Agat (Glivice), Formoza (Gdjnia), Grom (Varšava, Gdansk), Komando (Lubliniec), Nil (Krakov) in 7. eskadrilja za specialne operacije (Povidz).

Specialna enota Agat je najmlajša v družini Poljskih specialnih sil, ustanovljena je bila leta 2011. Agat je lahka jurišna enota, namenjena za izvajanje neposrednih akcij in delovanje v nasprotnikovem zaledju. Izvajajo predvsem naloge “poišči in uniči”, v okviru sodelovanja z drugimi specialnimi enotami poskrbijo za varovanje operacije in prevzamejo breme boja z dobro oboroženim nasprotnikom.

Specialna enota Formoza je nastala leta 1975 v okviru mornarice, gre za enoto bojnih potapljačev in je namenjena za delovanje v pomorskih operacijah ter izvajanje diverzij na kopnem. V operacijah pogosto sodelujejo s specialnima enotama Grom in Komando.

Specialne enota Grom je bila ustanovljena leta 1990 in je najbolj znana poljska specialna enota. Poslanstvo enote Grom je boj proti terorizmu, zato izvaja protiteroristične operacije na kopnem in morju, poleg tega izvajajo tudi klasične naloge specialnih sil v nasprotnikovem zaledju.

Specialna enota Komando je najstarejša med omenjenimi – ustanovljena leta 1961. Enota Komando izvaja širok spekter klasičnih nalog specialnih sil: specialno izvidovanje, nekonvencionalno vojskovanje, bojno iskanje in reševanje, direktne akcije, reševanje talcev, varovanje VIP oseb, protiteroristične operacije, itd.

Specialna enota Nil je bila formirana leta 2009, služi kot enota za podporo bojnim enotam, saj jim v specialnih operacijah zagotavlja logistične, informacijske, poveljniške in medicinske elemente.

7. eskadrilja za specialne operacije predstavlja zračno komponento poljskih specialnih sil, saj zagotavlja zračni transport, ognjeno podporo iz zraka in izvidovanje. Pomembna naloga eskadrilje je specialne sile varno izkrcati v nasprotnikovem zaledju in jim po opravljeni nalogi zagotoviti umik. Eskadrilja je usposobljena za različne zračne operacije v pogojih visokega tveganja tako podnevi kot ponoči: na morju, v gorah, urbanem okolju, itd.

Pripravil: Jure Mikelj, foto: Poljske specialne sile

VIDEO: Poljske specialne sile

Povezani članki