Rudolf Badjura – kariera vojaškega častnika

by Urednik

RUDOLF BADJURA – življenje in delo (3. del)

Nadaljujemo s predstavitvijo lika in vsestranskim udejstvovanjem Rudolfa Badjure, tokrat na vojaškem področju. Tretji del, pripravil ga je dr. Blaž Torkar (Vojaški muzej Slovenske vojske), govori o vojaški karieri Rudolfa Badjure.

Rudolf  Badjura je slovenski javnosti poznan predvsem kot alpinist, smučar, pisec izletniških in smučarskih priročnikov, medtem ko o Badjuri kot vojaškem častniku vemo bolj malo. V vojaški evidenci Ministrstva vojske in mornarice Kraljevine Jugoslavije, ki se nahaja v Vojaškem arhivu Srbije, je podan pregled Badjurine vojaške kariere vključno z njegovimi osebnostnimi lastnostmi. Vojaško kariero je začel v Ljubljani, in sicer na enoletni častniški šoli (prostovoljska šola) 27. pehotnega polka avstro-ogrske vojske v letih 1904 in 1905.

Med prvo svetovno vojno je kot pehotni poročnik in nadporočnik avstro-ogrske vojske leta 1917 končal dvomesečni alpinski tečaj na Wiesbachhornu (Moserboden). Po podatkih vojaške evidence je bil Badjura v letih 1916/1917 smučarski komandant, drugih informacij o njegovem medvojnem delovanju pa nam vir ne podaja. Po koncu vojne je sodeloval pri vojaškem prevratu v Ljubljani, saj je kot častnik novonastale Države Slovencev, Hrvatov in Srbov zagotavljal red in mir v Ljubljani ter kasneje bil poveljnik alpske čete v bojih za severno mejo.

V bojih pri Podrožci je bil tudi zajet, vendar je uspel pobegniti in se vrniti k svoji četi. Zanimive so tudi ocene vojaške evidence, ki podajajo Badjurine osebnostne lastnosti v času bojev za severno mejo, ko je poveljeval alpski četi. Označen je kot zdrav, sposoben vojak, dober alpinist, do starejših pozoren, do mlajši strog ter pravičen in discipliniran. Tudi v spominih borcev za severno mejo, ki se nahajajo v zapuščini Lojzeta Udeta v Arhivu Republike Slovenije, je Badjura označen kot dober hribolazec, znani planinec, pisatelj za gore in narodno zaveden slovenski častnik.

Po končanih bojih za severno mejo in koroškem plebiscitu aprila 1920 je kot častnik rezervist preko vojaških vaj občasno deloval v vojski Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev oziroma v Kraljevini Jugoslaviji. Za uspešno vojaško kariero je bil leta 1925 odlikovan z redom Svetega Save.

V letu 2014 je izšla tudi monografija Rudolf Badjura – življenje in delo, ki razkriva še veliko več o njegovem delovanju in udejstvovanju. Naročite jo lahko tudi na naši spletni strani po ceni 20,00 EUR.

Pripravil: Jure Mikelj; vir: Simpozij Rudolf Badjura – bilten 

Knjiga Rudolf Badjura - življenje in delo

SORODNE NOVICE:

Rudolf Badjura – življenje in delo (2. del)

Drugi del predstavitve lika Rudolfa Badjure govori o turbulentnem koncu velike vojne z razpadom Avstro-Ogrske in oblikovanjem novih oblasti ter držav, pri tem pa je pomembno vlogo odigralo tudi slovensko vojaštvo.

Rudolf Badjura – življenje in delo (1. del)

Rudolf Badjura, rojen v Litiji v letu 1881, je bil vsestranska osebnost, ki je vse svoje javno delo hotel zvezati s širšimi pomeni etike in nacionalnega vprašanja.

Rudolf Badjura – življenje in delo

avtor: več avtorjev

Znanstvena monografija Rudolf Badjura – življenje in delo prikazuje vsestranska osebnost – vojaški častnik gorskih enot, Maistrov borec, “ljubljanski Rudolf Maister”, kot so ga poimenovali za vojaške zasluge leta 1918. Rudolfa Badjura se je ukvarjal tudi s smučanjem, pisanjem turističnih vodnikov, zbiranjem ljudskega izrazja in zemljepisnih imen, pisanjem priročnikov in slovarjev, aktiven je bil kot vojak, bil je ustanovni član skupine Dren, pobudnik športnega turizma, začetnik raziskovanja jam.

Redna cena: 20,00 eur

poštnina: 5,00 eur, vsak naslednji artikel poštnina le 1,00 eur

Rudolf Badjura – častnik v 1. svetovni vojni in vsestranski pionir

Združenje vojaških gornikov Slovenije je organiziralo simpozij in pripravilo knjigo o Rudolfu Badjuri, smučarju, vsestranskem pionirju in častniku v avstro-ogrski vojski v 1. svetovni vojni,…

Povezani članki