Se bliža neposreden vojaški spopad med Evropo in Rusijo?

by Urednik

UKRAJINSKI KONFLIKT  BI LAHKO PRIPELJAL DO VOJAŠKEGA SPOPADA MED ZAHODOM IN RUSIJO

Londonski Kraljevi inštitut za mednarodne odnose (RIIA – Chatham House) je objavil poročilo “Izzivi Rusije”, v katerem šesterica ekspertov inštituta, specializiranih za vprašanja  Evrope in Rusije, govori o izzivih evropskih držav v povezavi z Rusijo.

V poročilu avtorji pišejo o izzivih s katerimi se morajo po njihovem mnenju soočiti zahodne države v luči ukrajinskega konflikta in vse večji napetosti v odnosih med Evropo in Rusijo.

Poročilo navaja,da evropske države podcenjujejo nevarnost, ki v zadnjih letih grozi iz Moskve, prav tako pa naj bi ne odgovorile ustrezno na rusko agresijo proti Ukrajini, navaja RIIA. Do leta 2013 se je menilo,da je nova Rusija lahko konstruktivna in zdrava članica mednarodne skupnosti, postopoma pa je postalo v zavesti jasno, da  vse dokler se Moskva drži sedanje politične usmeritve, ne more biti partnerica niti zaveznica in da sedanje razlike izničujejo vse  skupne interese zahoda in Rusije.

Avtorji poročila še menijo, da bi ukrajinski konflikt lahko prerasel celo v neposredni spopad med Rusijo in evropskimi državami. “Obstoječi ruski izziv ima dva pomena: po eni strani je namenjen zahodu, ki bi se moral zoperstaviti ruski grožnji, po drugi strani pa pomeni tudi izziv za samo Rusijo.”

Avtorji poročila še poudarjajo, da so v Rusiji notranji problemi vse večji: gospodarstvo slabi, obenem pa tudi politična kultura “gasi poslovno in meščansko pobudo”. Vse to pa je grožnja tako za varnost Evrope kot za stabilnost same Rusije. Rusija nujno potrebuje reforme, so prepričani eksperti, ki pa jih preprečujejo resne politične omejitve v državi. Kot strateške cilje zahoda avtorji poročila navajajo, da je potrebno poiskati učinkovitejše načine, da se Ruse prepriča, da je za njihov dolgoročni nacionalni interes bolje, da se integrira v Evropo, ki je zasnovana na pravilih, ne pa da se jih izolira kot regionalno silo. Poleg tega Chapter House še poziva, da naj se ljudje pripravijo na težave in razmere, ki bodo prišle, ko se bo v Rusiji končno zamenjala oblast.  Kot nujne ukrepe navajajo krepitev sil zveze NATO, ki zajema program za posodobitev oborožitve,kar naj bi Rusiji pokazalo, da je Evropa – v primeru nuje  – pripravljena na omejeno uporabo orožja.

Pripravil: B. Knific, foto: Military Photos

Povezani članki