Začenjata ZDA in Rusija novo oboroževalno tekmo?

by Urednik

ZDA IN RUSIJA VELIKO POZORNOSTI NAMENJATA MODERNIZACIJI OBOROŽENIH SIL

ZDA lahko povečajo svoj obrambni proračun za 54 milijard dolarjev, Rusija pa naj bi ostala v okvirih že prej načrtovanih obrambnih izdatkov in se za zdaj vzdržuje nove oboroževalne tekme.

Ameriški predsednik Donald Trump načrtuje povečanje izdatkov za obrambo za 54 milijard dolarjev na račun drugih proračunskih postavk. Po njegovih besedah je to potrebno zaradi posodobitve ameriške vojske. Denar bodo porabili za izdelavo novih ladij in letal, pa tudi za izboljšanje ključnih mednarodnih pomorskih poti. Za rešitev te nalog je administracija ZDA pripravljena zmanjšati proračun State Departmenta za tretjino, torej ukiniti celo vrsto programov tega resorja in izvesti njegovo resno prestrukturiranje.

Washington je pred tem pozval članice Nato, da plačajo “kar so dolžne”, in da namenijo 2 odstotka od BDP v obrambne proračune. V nasprotnem bodo ZDA, kot je izjavil ameriški obrambni minister James Mattis: “… pretehtale svoje obveznosti do Nata v smeri njihovega zmanjšanja.”

Na drugi strani pa Rusija v tem trenutku pripravlja nov program posodobitve oborožitve za obdobje od leta 2018 do leta 2025 in ne načrtuje povečanja obrambnih izdatkov. Še več: sedanji načrti bodo izdelani na osnovi zmanjšanega vojaškega proračuna (Rusija bo poslej za vojsko porabila 3 namesto prej načrtovanih 4 odstotkov BDP). Po mnenju strokovnjakov je takšen pristop Rusije rezultat trezne presoje lastnih gospodarskih zmogljivosti, kot tudi dejstva, da se nevarnost ZDA za rusko nacionalno varnost ne povečuje.

Začetek nove “hladne vojne”?!

Donald Trump je – prav tako kot drugi kandidati republikancev – med predvolilno kampanjo napovedoval povečanje obrambnih izdatkov in vojaške pomoči ZDA, tako da je njegova odločitev o povečanju vojaškega proračuna za proračunsko leto 2018 povsem pričakovana. Takšno mnenje je napovedal tudi Sergej Rogov, znanstveni sodelavec Inštituta za proučevanje ZDA in Kanade z Ruske akademije znanosti.

Kot pravi Rogov, bo ta načrt predstavljen v začetku tega meseca, ko bo administracija ZDA Kongresu predložila predlog za povečanje obrambnih izdatkov. V tem trenutku naj bi po njegovi presoji ZDA proučevala, katerim vprašanjem nameniti največ pozornosti: dvigu bojne pripravljenosti enot ( pred nedavnim so predstavniki Letalskih sil ZDA izjavili, da je večina ameriških letal in helikopterjev pred temeljitim remontom) ali nakupu nove tehnike.

Trump naj bi želel investirati teh 54 milijard dolarjev (kar je skorajda letni obrambni proračun Ruske federacije) v izdelavo novih vojnih ladij, posodobitev jedrskega arzenala in postavitev sistema protiraketne obrambe ZDA. Največjo pozornost naj bi namenili tretjemu pozicijskemu območju protiraketne obrambe na ozemlju ZDA, to pa so sistemi protiraketne obrambe v državah New York, Aljaska in Kalifornija. Kot je ob tem izpostavil Rogov, se Rusija in ZDA vračata v stvarnost nove “hladne vojne” in bosta kaj kmalu začeli novo oboroževalno tekmo, ki bi bila lahko pogubna za Rusijo.

Kako bo povečanje obrambnih izdatkov ZDA vplivalo na rusko politiko?

Po mnenju (ruskih) vojaških strokovnjakov bi povečanje obrambnega proračuna ZDA, če ga bo seveda Kongres potrdil, trenutno ne predstavljalo nevarnosti za Rusijo. Moskva naj bi se morala bistveno bolj bati, če bo samo povečanje financiranja ameriških oboroženih sil preraslo v odpiranje novih vojaških baz Nata ali ofenzivnih sistemov v bližini ruskih meja. K zadržani reakciji Moskvi ob napov3danem povečanju ameriškega vojaškega proračuna veliko prispeva tudi gospodarska situacija v Rusiji, saj so proračunske obrambne izdatke zmanjšali za en odstotek (BDP).

Rusija si v tem trenutku v gospodarskem smislu ne more privoščiti nove oboroževalne tekme in ne bi smele reagirati na ameriško povečanje obrambnega proračuna, meni Aleksej Arbatov, direktor Centra za mednarodno varnost Inštituta za svetovno gospodarstvo in mednarodne odnose Ruske federacije. Meni tudi, da mora Rusija – navkljub napetim odnosom in zoperstavljanju ameriških političnih elit političnim poskusom administracije ZDA po obnovitvi dialoga in sodelovanja z Rusijo – vzdrževati obstoječo raven obrambnih izdatkov. Rusija naj bi za obrambne izdatke izdvajala povsem dovolj sredstev, saj ne potrebuje postavljanja in graditve novih vojaških oporišč na mejah, ob tem pa povsem zadovoljuje potrebe po novi tehniki. Po mnenju Arbatova, bi se politika Rusije na obrambnem in zunanjepolitičnem področju lahko spremenila le, če bi se povečala možnost izbruha vojne. Od tega pa naj bi bili – po mnenju Alekseha Arbatova – hvala bogu še zelo daleč!

Pripravil: B. Knific, vir: RBTH, foto YouTube

Povezani članki