Bo EU prepovedala vse orožje na videz podobno avtomatskemu?

by Urednik

Evropska unija ponuja zaostrovanje dostopa do legalnega orožja kot odgovor na zlorabe ilegalnega

Nov, še bolj drakonski predlog evropske orožne direktive, ki ga je le nekaj dni po pariških terorističnih napadih predlagala evropska komisija (18. november 2015), ne more vplivati na zmožnost teroristov za nabavo nezakonitega orožja, saj namiguje, da ga ti nabavljajo od individualnih zakonitih lastnikov.

Po drugi strani pa je ob bežnem pregledu predloga jasno, da bo, če bi bil sprejet, drastično škodoval legalnim uporabnikom in lastnikom orožja po vsej Evropi! Predlog označuje zbiratelje in lastnike zakonitega orožja za potencialen vir orožja teroristov in organiziranega kriminala, seveda brez dokazov, ki bi takšno tezo podpirali.

Predlog evropske komisije je doživel pospešek v času šoka po napadih v Parizu, verjetno ob predpostavki, da bo na hitro sprejet, saj je »nekaj potrebno storiti«, ne da bi to vsebinsko podprli z resno raziskavo ali vsaj utemeljitvijo. Sprejem predloga bi uvedel popolno prepoved vsega orožja, ki je le na videz podobno avtomatskemu – kar lahko trdimo za vse civilne polavtomatske puške ali pa za nobeno, odvisno od tega, kaj pomeni »podobno«.

Direktiva bi kriminalizirala tudi lastništvo vsega orožja, ki je bilo predelano v polavtomatsko, ne glede na to, kako temeljito je ta konverzija izvedena. Celo pravilno in popolnoma onesposobljeno avtomatsko orožje (predmeti, ki niso več orožje in jih lahko povsod po Evropi kupi in poseduje vsak) bi postalo ilegalno za civilno posest, z izjemo nekaterih muzejev. Dejstvo, da bi za morebitno usposobitev tega deaktiviranega »orožja« teroristi potrebovali orodja, ki omogočajo tudi izdelavo novega orožja, seveda ne igra nobene vloge.

Pripravil: Rok Štupar, foto: Military Photos

Na spletni strani change.org so objavili naslednji poziv k peticiji proti predlogu evropske komisije, tudi v slovenskem jeziku:

SLOVENIAN

Na jutro 7. januarja 2015 so teroristi napadli Charlie Hebdo, z avtomatskim orožjem, neregistriranim, prepovedanim ter pridobljenem na nezakonit način.

Od takrat dalje Evropska skupnost pripravlja novo zakonodajo, ki bo prepovedala posest polavtomatskega orožja, ki ga imajo prebivalci Evropske skupnosti trenutno že zakonito v posesti, pridobljenem na zakonit način. To nameravajo storit, čeprav je dokazano, da takšno orožje ni bilo uporabljeno s strani zločincev in teroristov ter prav tako to ni  takšne vrste orožje, ki ga praviloma uporabljajo zločinci ter teroristi.

Zločinci in teroristi uporabljajo za storitev zločinskih ter kriminalnih dejanj neregistrirano, nesledljivo orožje – avtomatske puške Kalašnikov, pridobljene na črnem trgu.

Predlog nove zakonodaje je bil pripravljen že aprila tega leta in je ugledal luč sveta 18. novembra. Samo 5 dni po drugem terorističnem napadu v Parizu.

Žrtve tega zločinskega in terorističnega dejanja še niso pokopane, zločinci in teroristi so še zmeraj na prostosti, policija še ni zaključila preiskovalnih dejanj, Evropska skupnost pa je že napovedala ukrepe, ki bi naj podobna dejanja preprečevala v prihodnje.

Na žalost, v osnutku predloga ni navedeno ničesar, ki bi preprečilo ta dva napada, saj nobeden od njiju ni bil storjen z orožjem pridobljenim na zakonit načina ter bi bilo zato moralo prepovedano po novem zakonu.

Ta poteza ni logična in zgoraj opisani predlog predlagan s strani Evropske skupnosti je nepravičen.

Je nepravičen zoper nedolžne žrtve, je nepravičen napram državljanom, ki spoštujejo zakon, katerim bo prepovedano ukvarjanje z njihovim hobijem ter s športnimi aktivnostmi. Prav tako jim bo odvzeta njihova lastnina, pridobljena na zakonit način.

Recite NE predlaganemu predlogu, objavljenem 18. novembra 2015. Ne uvedite prepovedi polavtomatskega orožja, samo zaradi tega, ker je podobno avtomatskemu orožju.

Mi, državljani Evropske skupnosti zahtevamo, da se le-ta osredotoči na prave težave:

–         zunanje meje Evropske skupnosti niso zaščitene,

–         med nami bivajo skupine, ki niso pripravljene spoštovati ter se prilagoditi našim demokratičnim vrednotam in kulturi,

–         nelegalna trgovina Evropski skupnosti z orožjem je skrb vzbujajoča,

–         zločinci in teroristi lažje pridobijo nezakonito orožje, kot pa ga na zakonit način lahko pridobijo državljani Evropske skupnosti.

To je trenutna situacija in nova zakonodaja ne predvideva prepoznave ter spopadanja s temi težavami.

Predlog IP-15-6110 z dne 18 novembra, ki bi dopolnil 91/477/EEC ni samo populistične narave po svoji vsebini, ampak tudi žalitev za vse svoboščine ter razum državljanov Evropske skupnosti.

NOVO: Revija Obramba – Sodobne vojaške puške

V začetku novembra 2015 izide posebna izdaja Revije Obramba z naslovom SODODBNE VOJAŠKE PUŠKE avtorja Momirja Vukčevića, našega dolgoletnega sodelavca, poznavalca, zbiralca in ljubitelja strelnega orožja od začetkov vse do današnjih dni.

Park vojaške zgodovine v Pivki: novi razstavni paviljon in jurišnik orel

V Parku vojaške zgodovine v Pivki se bo zvrstilo vrsto dogodkov, ki sodijo v sklop že devetega Festivala vojaške zgodovine (med 14. in 20. septembrom 2015), med drugim tudi uradna predaja novega eksponata – vojaškega letala orel.

Povezani članki