Odprtje razstave “Naši gorski strelci”

by Urednik

RAZSTAVA OB 100-OBLETNICI 1. SVETOVNE VOJNE

Park vojaške zgodovine Pivka v sodelovanju z Goriškim muzejem, Društvom soška fronta Nova Gorica in Vojaškim muzejem Slovenske vojske vabi na odprtje razstave “Naši gorski strelci”, ki bo v četrtek, 24. aprila 2014 ob 19. uri v Parku vojaške zgodovine v Pivki.

Razstavo bo slavnostno odprl gospod Zoran Klemenčič, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo RS.

Razstava “Naši gorski strelci” pripoveduje zgodbo o cesarsko-kraljevem gorskem strelskem polku št. 2 (GSR2), najbolj slovenski enoti avstro-ogrske vojske in hkrati prvi slovenski vojaški gorski enoti, ki se je v prvi svetovni vojni borila v galiciji, na Tirolskem, na soški fronti in ob reki Piavi.

2.GORSKI STRELSKI POLK

ZGODOVINA

Cesarsko-kraljevi Domobranski  pehotni  polk  št.  27  »Laibach«  (K.k.LIR 27)  s sedežem v Ljubljani, je bil ustanovljen leta 1901 in bil 1.marca 1911 uradno preoblikovan v gorsko enoto (Landwehrgebirgsregiment), na novo pa so bili sestavljeni tudi njegovi bataljoni. Po reorganizaciji je bil LIR-27 sestavljen le iz dveh bataljonov namesto običajnih treh. Prvi bataljon je imel poveljstvo in kader v Ljubljanski domobranski kasarni, sestavljen pa je bil iz petih stotnij, drugi bataljon pa je imel poveljstvo in svoje štiri stotnije v Goriški kasarni.  Preoblikovanje polka v gorsko enoto pa je pomenilo tudi bistveno spremembo v uniformi, opremi in vadbi moštva, s tem pa je bila polku zaupana tudi obramba meje z Italijo na območju od Gorice do trdnjave Kluže pri Bovcu

Gorski strelski polk št. 2

Polk med prvo svetovno vojno

15. avgusta 1914 zjutraj se je polk iz Ljubljane z vlakom odpeljal proti ruskemu bojišču. 26. avgusta 1914 je med napadom pri Przemyslu doživel ognjeni krst. Napad je bil odbit, polk pa se je s hudimi izgubami umikal, ter se ponovno zbral pri Lvovu. S poraženo avstro-ogrsko armado se je povlekel v Karpate. Decembra 1914 je po hudem boju pri Wisloki blizu Jaslowa, v polku ostalo samo še okoli 500 mož, po prestani zimi v Karpatih pa jih je polk štel le še okoli 300. Maja 1915 je po nemškem prodoru pri Gorlicah polk napredoval do Dnjestra. V drugi polovici septembra 1915 je bil polk premeščen na bovško bojišče. Na teh položajih je polk ostal do pomladi 1916.

Gorski strelski polk št. 2 v posočju

Sredi meseca marca 1916 je polk zapustil gornje posočje in se 26. marca 1916 v Ratečah vkrcal na vlak in se odpeljal na Tirolsko kot okrepitev za veliko ofenzivo. 15. maja je imel bataljon na Monte Cengio zmagovit boj na nož z italijansko brigado Forli, kljub velikim izgubam pa je bil napad na sosedni hrib Monte Páu, neuspešen. 24. junija 1916 je moral polk zaradi ruske ofenzive znova z vlakom v Galicijo, kjer je prebil celoten julij in avgust v boju z Rusi. Konec avgusta pa se je polk vrnil na soško bojišče. V 8. soški bitki je 2. bataljon  od 9. do 12. oktobra 1916 izgubil tretjino vseh ljudi, ko je zavračal italijanske napade med Lokvico in Volkovnjakom (Nad Logem). Na teh položajih je prebil 9. soško bitko od 29. oktobra do 5. novembra 1916. 5. novembra se je polk vrnil v Komen, kjer ga je obiskal general Borojević. 19. marca 1917 se je polk preimenoval v Gorski strelski polk št. 2 (K.k. Gebirgs Schützen Regiment N.2, GSR 2). Med 10. soško bitko je bil polk v glavnem v rezervi. V 11. soški bitki pa je od 4. do 11. septembra 1917 skupaj z nekaterimi drugimi enotami branil Škabrijel. V teh bojih je izgubil 30 častnikov (5 padlih, 19 ranjenih, 3 bolne in 3 pogrešane) ter 1173 mož (82 padlih, 507 ranjenih, 121 obolelih in 463 pogrešanih). Oktobra 1917 je polk po prodoru pri Kobaridu odšel za umikajočimi se Italijani, Piavo je dosegel 13. novembra. Tam ga je aprila 1918 obiskalo predstavništvo mesta Ljubljane z županom in polku izročilo srebrno trobento kot darilo Ljubljane. V junijski ofenzivi 1918 je polk napadal v smeri Trevisa, po neuspehu ofenzive pa se je umaknil nazaj čez Piavo. 25. oktobra 1918 se je v Codroipu, tik pred odhodom na bojišče, polk uprl. 29. oktobra se je ponovno uprl in se pod vodstvom svojih oficirjev odpravil proti domovini. V Gorici se je preimenoval v Jugoslovanski gorski strelski polk št. 2 in prisegel narodnemu svetu. Iz slovenskega jedra 2. gorskega strelskega polka je v Ljubljani nastal Slovenski planinski polk in se je bojeval za slovensko severno mejo.

“Oživitev” gorskega strelskega polka št. 2

V spomin na junaške slovenske vojake, ki so skupno z vojaki drugih narodnosti med prvo svetovno vojno služili v GSR2, najbolj slovenski enoti v avstro-ogrski vojski, so se v društvu soška fronta odločili, da ustanovijo skupino, sestavljeno iz skrbno izbranih članov  društva. Prvenstvena naloga je ohranjanje zgodovinskega spomina na to enoto. Prireditve, ki se jih udeležujejo so si po vsebini različne. Pogosto so to spominske slovesnosti v spomin na padle vojake, slavnostni mimohodi, otvoritve spominskih obeležij in spomenikov, pa tudi razstav in obnovljenih bojnih položajev iz prve svetovne vojne. Poleg spominskih slovesnosti se udeležujejo tudi pohodov po bojiščih soške fronte, kjer pohodnike povedejo po nekdanjih bojiščih in jim obrazložijo zgodovino bojev na tistem področju. Posebno poučne pa so vojaško zgodovinske ponazoritve. Gre za oživljanje nekdanjih dogodkov, kjer uniformirane skupine s pomočjo verodostojno rekonstruiranih položajev in vso vojaško opremo, poskušajo čimbolj realistično pričarat utrip življenja na fronti.

Park vojaške zgodovine Pivka, Kolodvorska 51, 6257 Pivka

foto: Park vojaške zgodovine, Kamra

27/12/2013

SLOVENSKO VOJAŠKO GORNIŠTVO, posebna izdaja revije Obramba, december 2013 Izšla je posebna številka Revije Obramba SLOVENSKO VOJAŠKO…

Dokumentarna serija: Slovenci in 1. svetovna vojna

25/02/2014

Letos mineva 100 let od začetka 1. svetovne vojne, zato je v okviru RTV Slovenija nastala dokumentarna serija z naslovom Slovenci in 1. svetovna vojna 1914-1918.

Povezani članki