Rudolf Badjura – častnik v 1. svetovni vojni in vsestranski pionir

by Urednik

SIMPOZIJ IN KNJIGA O RUDOLFU BADJURI

Združenje vojaških gornikov Slovenije je organiziralo simpozij in pripravilo knjigo o Rudolfu Badjuri, smučarju, vsestranskem pionirju in častniku v avstro-ogrski vojski v 1. svetovni vojni, ob razpadu Avstro-Ogrske pa tudi sooblikovanlec vojaških enot nove slovenske oblasti, ki se je pridružil tudi generalu Rudolfu Maistru v bojih za severno mejo. Rudolfa Badjuro so za vojaške zasluge leta 1918 poimenovali kar “ljubljanski Rudolf Maister”.

Združenje vojaških gornikov Slovenije (ZVGS) se vsako leto posveti izbrani temi, pomembni osebnosti ali dogodku, s področja slovenske zgodovine vojaškega gorništva. Leta 2013 se je začel, letos pa se z izdajo knjige zaključuje projekt poglobljene predstavitve lika Rudolfa Badjure.

Rudolf Badjura – življenje in delo

Rudolf Badjura je za slehernika neznano ime, javno je bilo izpostavljeno leta 2012 ob poimenovanju vojašnice na Pokljuki v Vojaški objekt Rudolfa Badjure, za kar si je prizadeval ravno ZVGS. Badjura, rojen v Litiji 1881 in umrl v Ljubljani 1963, je bil avstro-ogrski častnik v 1. svetovni vojni, v prevratnem času razpada Avstro-Ogrske pa je kot narodno zaveden častnik v Ljubljani prevzel pobudo z oblikovanjem vojaških enot nove slovenske oblasti, pridružil se je tudi generalu Rudolfu Maistru v bojih za severno mejo. Rudolfa Badjuro so za vojaške zasluge leta 1918 poimenovali kar “ljubljanski Rudolf Maister”.

V podnaslovu smo vlogi častnika dodali samo še vsestranski pionir, saj je bil Badjura tako vsestranski človek mnogih talentov, da bi bil naslov daleč predolg za omembo vseh dejavnosti, kjer je pustil pomemben pečat, mnogokrat z oranjem ledine: vojaški častnik, častnik gorskih enot, Maistrov borec, vojaški in turni smučar, pa geograf in kartograf, pobudnik planinstva in izletništva, utemeljitelj slovenskega smučarskega izrazoslovja, organizator turizma (posebej zimskega), pisec planinskih vodnikov, učitelj smučanja, itd.

Rudolf Badjura – simpozij in znanstvena monografija

Vojaški gorniki so temu primerno k sodelovanju povabili slovenske strokovnjake z relevantnih področij Badjurovega udejstvovanja, da bi celovito predstavili njegovo osebnost, življenje in delo. Tako so bile podrobnosti o Rudolfu Badjuri javno predstavljene na simpoziju (fotogalerija), ki sta ga 13. marca 2014 v Poljčah na Gorenjskem pripravila ZVGS in Večnacionalni center odličnosti za gorsko bojevanje. Ob robu simpozija je bil pripravljen še bilten s povzetki referatov, ki jih bomo v naslednjih tednih predstavili na naši spletni strani, da razširimo javno zavest o izredno zanimivi, a malo poznani zgodovinski osebnosti, Rudolfu Badjuri.

Ravnokar pa je pri Založbi ZRC SAZU v zbirki Geografija Slovenije kot 29. knjiga izšla tudi znanstvena monografija Rudolf Badjura – življenje in delo, v katerem so referenti s simpozija objavili svoje članke. Posebna vrednost knjige je bogato arhivsko fotografsko gradivo. Izid knjige sta finančno podprli Zveza slovenskih častnikov in Planinska zveza Slovenije. ZVGS bo v prihodnjih tednih organiziral predstavitev knjige v več slovenskih krajih, kjer bo knjigo, ki sodi na knjižno polico vsakega slovenskega (vojaškega) gornika, možno tudi kupiti. Obvestila o predstavitvah knjige bodo objavljena na spletni strani ZVGS in revije Obramba.

Knjiga Rudolf Badjura - življenje in delo

Znanstvena monografija Rudolf Badjura – življenje in delo je plod soavtorstva enajstih strokovnjakov različnih področij. To kaže, da je bil Rudolf Badjura zelo vsestranska osebnost. Ukvarjal se je s smučanjem, pisanjem turističnih vodnikov, zbiranjem ljudskega izrazja in zemljepisnih imen, pisanjem priročnikov in slovarjev, aktiven je bil kot vojak, bil je ustanovni član skupine Dren, pobudnik športnega turizma, začetnik raziskovanja jam. Njegov bibliografski opus šteje preko 60 enot. Zaradi njegove vloge v prvi svetovni vojni smo ob obletnici njenega začetka s pričujočo monografijo počastili tudi spomin na Rudolfa Badjuro.

Pripravili: Jure Mikelj, Janez Kavar, Matjaž Geršič; foto: Tomaž Pirjevec (ZVGS)

Povezani članki