Študijska skupina Združenja vojaških gornikov Slovenije

by Urednik

ODSTIRANJE ZGODOVINE VOJAŠKEGA GORNIŠTVA IN SMUČANJA

Združenje vojaških gornikov Slovenije (ZVGS), ki je član Zveze slovenskih častnikov, s številnimi dejavnostmi aktivno sooblikuje civilno-vojaške odnose tako v domovini kot mednarodnem okolju. Eden od stebrov delovanja je vojaško strokovno področje, s poudarkom na odstiranju zgodovine vojaškega gorništva in smučanja, tako da ustanovitev Študijske skupine pomeni novo dodano vrednost.

Vojaške gornike med drugim druži tudi spoznavanje slovenske vojaške zgodovine, zanesenjaki tematiko tudi aktivno preučujejo in z združitvijo moči so se v združenju rodili številni projekti na temo zgodovine vojaškega gorništva in smučanja. Zadnji projekt, ki je v zaključni fazi, simpozij in zbornik o Rudolfu Badjuri, bomo predstavili tudi na naši spletni strani. Številne ideje in velika želja po nadgradnji dela so nazadnje privedle do ustanovitve Študijske skupine ZVGS.

Zbrane je na uvodnem srečanju v sredo, 29. oktobra 2014, v Poljčah na Gorenjskem pozdravil predsednik Združenja vojaških gornikov Slovenije (ZVGS) Fedja Vraničar, pobudo pa je predstavil Janez Kavar. Poleg zainteresiranih članov združenja sta se ustanovnega srečanja udeležila še dva poveljnika Slovenske vojske: direktor Natovega Centra odličnosti za gorsko bojevanje polkovnik Boštjan Blaznik in poveljnik 132. gorskega polka podpolkovnik Robert Klinar. Ustanovni člani Študijske skupine ZVGS so dr. Herman Berčič, Lojze Budkovič, Aleš Guček, Janez Kavar, Jure Mikelj, Matija Perko in član iz Slovenske vojske (NATO COGB) major Marjan Zupančič.

Skupina se bo ukvarjala s proučevanjem, raziskovanjem, publiciranjem, dokumentiranjem in arhiviranjem strokovne problematike in zgodovine vojaškega gorništva ter vojaškega smučanja. Študijsko skupino ZVGS nam bo v intervjuju v decembrski tiskani izdaji revije Obramba predstavil njen prvi koordinator, do nedavnega tudi predsednik ZVGS, brigadir v pokoju Janez Kavar.

Pripravil: Jure Mikelj, foto: Slovenska vojska, ZVGS

Slovesnko vojaško gorništvo

Povezani članki