V Ruski vojski že več profesionalcev kot nabornikov

by Urednik

V RUSKI VOJSKI PRVIČ VEČ PROFESIONALNIH VOJAKOV KOT NABORNIKOV

Na seji vojaškega kolegija je državni sekretar in namestnik obrambnega ministra, general armade Nikolaj Pankov izjavil, da je bilo v letu 2014 v Ruski vojski več profesionalnih vojakov kot pa nabornikov. Od tega prelomnega leta naj bi v ruskih oboroženih silah število profesionalnih vojakov stalno naraščalo, vendar pa se vojska rekrutom (nabornikom) ne bo popolnoma odpovedala. Ruska reč je v širšem članku, ki ga povzemamo, pojasnila ozadje takšne odločitve vodstva Ruske federacije.

V postroju Ruske vojske je zdaj 295.000 vojakov po pogodbi in 273.000 rekrutov ter rekrutiranih podčastnikov, ki služijo vojaški rok. Obrambni minister Sergej Šojgu je to dejstvo komentiral takole: „Več je visokotehnološke oborožitve in vojaške tehnike v oboroženih silah, več je tudi pogodbenih vojakov. Letos jih je 295.000, kar je 75.000 več kot v letu 2013. Izboljšala se je tudi kakovost njihovega kadrovanja, kar 64 odstotkov pripadnikov, ki so nastopili profesionalno vojaško službo, jih ima višjo ali visoko izobrazbo.“

Vojska mešanega tipa je učinkovitejša

Kot je poudaril Nikolaj Pankov, Šojgujev namestnik, pa vojska ne bo odstopila od rekrutacije – naborništva. Izpostavil je izkušnjo na svetovni ravni po kateri so najučinkovitejšem tiste armade, ki imajo v postroju tako profesionalce kot rekrute, se bo pa število slednjih nenehno zmanjševalo. Prav prejšnje leto je bilo prvo, ko so ruski pogodbeni vojaški postali najštevilčnejša socialna sestava znotraj oboroženih sil. Razprave o tem ali naj vojsko sestavljajo profesionalci ali rekruti so v Rusiji potekale 25 let in še vedno potekajo. Tako je ugledni ruski vojaški ekspert in namestnik direktorja za politične in vojaške analize poudaril, da imajo profesionalno (najemniško) vojsko tiste države, ki se pripravljajo na vojskovanje v tujih državah. Na drugi strani pa imajo države, ki nameravajo braniti suverenost in neodvisnost lastnega ozemlja vojsko rekrutnega tipa ali vojsko mešanega tipa, torej tako vojake profesionalce kot rekrute. Med tiste, ki sistema rekrutacije nabornikov niso opustile, sodijo predvsem države, ki niso članice vojaških zvez, kot na primer Izrael, Švica, Kitajska, Finska, Švedska, Ciper, Avstrija… , čeprav tui dve močni članici zveze Nato – Grčija in Turčija – še vedno rekrutirata vojake. Sistem rekrutacije je ostal tudi vb vseh državah Organizacije pogodbe o kolektivni varnosti: Armeniji, Belorusiji, Kazahstanu, Kirgiziji, Tadžikistanu in Rusiji. Odločitev slednje, da se bo njena vojska popolnjevala tako s profesionalci kot rekruti je bila sprejeta na najvišji ravni v državi, o tem pa so večkrat govorili predsednik Putin, obrambni minister Šojgu, načelnik Generalštaba ruskih oboroženih sil Gerasimov in drugi, navedene pa so bile tudi konkretne številke. Po ukazu predsednika Rusije, izdanem leta 2012, bo imela ruska vojska leta 2017 najmanj 425.000 pripadnikov po pogodbi. Kasneje so postavili še usmeritve, po katerih naj bi leta 2020 štela pol milijona profesionalnih vojakov.

Zakonodajni organi v Rusiji so določili, da ruske oborožene sile potrebujejo milijon vojakov. Ta številka zajema 250.000 častnikov, 500.000 pogodbenih vojakov in 250.000 rekrutov, kar je precej majhen odstotek. Armada tako dobiva možnost, da ne rekrutira vseh mladih, ki so zdravstveno sposobni, pač izbira samo tiste, ki so ji potrebni in to glede telesnih, moralnih in psihičnih lastnostih, po izobrazbeni ravni, tehnični usposobljenosti ter drugih merilih. Kot je poudaril obrambni minister Šojgu, uporablja vojska visoke tehnologije, oborožuje se z najsodobnejšimi bojnimi sredstvi in opremo za ravnanje s katerimi so potrebna temeljna znanja in izjemna izurjenost. Zelo težko je na primer v roku enega leta, kolikor traja vojaški rok, postati strokovnjak na področju visokih tehnologij. Zato so oborožene sile zainteresirane za povečanje števila vojakov in podčastnikov po pogodbi. Za vojaško službo po pogodbi bodo v letu 2015 izbrali najmanj 55.000 pripadnikov, tako da bo njihovo skupno število naraslo na 350.000 do 355.000. Ti pripadniki bodo razvrščeni predvsem v enote za specialne namene, v mornariško pehoto, desantne padalske enote in na vojaške dolžnosti nižje  poveljniške sestave, pa tudi na dolžnosti, povezane z uporabo visokotehnoloških oborožitvenih sistemov in vojne tehnike v raketnih enotah strateške obrambe ter enotah zračno-vesoljske obrambe.

Pripravil: B. Knific, vir: Ruska Rec, foto: Military Photos

Povezani članki