Rudolf Badjura – življenje in delo (1. del)

by Urednik

POSKUS BIOGRAFSKEGA ORISA OSEBNOSTI RUDOLFA BADJURE

Združenje vojaških gornikov Slovenije v  sodelovanju s Smučarskim klubom Alpetour, Občino Škofja Loka in Loškim muzejem v petek, 19. decembra 2014, ob 19. uri v Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki pripravlja prvo javno predstavitev knjige o Rudolfu Badjuri: RUDOLF BADJURA – ŽIVLJENJE IN DELO. Kot smo napovedali, bomo lik in vsestransko udejstvovanje Rudolfa Badjure podrobneje predstavili. Začeli bomo z poskusom biografskega orisa osebnosti Rudolfa Badjure, ki ga je pripravil dr. Borut Batagelj (Zgodovinski arhiv Celje).  

Rudolf Badjura, rojen v Litiji v letu 1881, je bil vsestranska osebnost, ki je vse svoje javno delo hotel zvezati s širšimi pomeni etike in nacionalnega vprašanja. Badjura je bil celo življenje nadvse dejaven na področju organiziranja turizma, kjer je svojo željo po aktivnostih v gorah in popotovanjih tudi združil v poklicu uradnika. Ob tem pa je za to področje želel in hotel storiti mnogo več, kot je bilo vezano na njegov uradniški dolgoletni poklic turističnega referenta. V zgodovino se je zapisal predvsem kot pisec številnih vodnikov po naših planinah, smuški organizator in pedagog, tvorec smučarskega in gorniškega izrazoslovja in organizator turizma. Omenjene tematike pa se je loteval vse prej kot le s stališča teorije, saj je deloval kot »polihistor«, ki je vse, o čemer je pisal, tudi praktično preizkusil, prehodil in poslušal ljudski glas. Njegovo delo je v veliki meri izhajalo iz afirmativne želje po emancipaciji slovenskega jezika in naroda. V smučanju je prvi spoznal ne le pomen za razvoj »narodnega« gospodarstva in zdravega človeka, temveč tudi sredstvo, ki nas Slovence kot narod lahko dvigne.

V zgodovini smučanja (predvsem izročilu bloškega smučanja) je prepoznal naboj, ki preko izrazoslovja in gojenja smučanja kot množične oblike zimskega turizma pokaže nov slovenski karakter in ga oddalji od koncepta, da so Nemci tisti, ki so »kultivirali« pretežno slovensko poseljene dežele habsburške monarhije. V novem političnem in družbenem okviru stare Jugoslavije je s svojim delom nadaljeval, a je zaradi različnih konceptov razumevanja gorništva, smučanja in turizma zahajal tudi v konflikte, ki so ga od njegove pionirske vloge na področju zimske turistike oddaljili predvsem zato, ker je na smučanje, gorništvo in zimski turizem gledal na način, ki ni šel več skupaj s specializacijo teh področij. Vsa ta tri področja, ki so bila še pred prvo vojno v povojih in jih je pionirsko obvladovalo nekaj posameznikov in organizacij, so se v novem kulturno-emancipacijskem okviru Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev hitro razbohotila in institucionalizirala, da jih Badjura, ki je vsa tri področja videl kot eno, ni več celostno obvladoval.

V začetku dvajsetih let 20. stoletja je bil še zelo aktiven na področju organiziranja smučanja v okviru Jugoslovanske zimsko-športne zveze (leta 1925 iz nje užaljen izstopi), ukvarja se predvsem z organizacijo tečajev in uvajanjem smučanja v vojsko. Vseskozi pa je mnogo objavljal in se ukvarjal s kartografijo. Izziv je v nadaljevanju kariere našel v pisanju vodnikov in še naprej – tudi v novih kulturno političnih okvirjih, ko se poprej slovenske dežele otresejo nemškega pritiska – gledal na jezik kot na temelj slovenske samobitnosti. Marljivo, požrtvovalno in odrekanj polno delo na pisanju turističnih vodnikov je širil tudi na področje ljudske geografije in imenoslovja. Tudi na tem področju je naletel na kritike, a ga prizadevanja in vera, da dela prav in dobro, niso ustavili. Ocenjevalec njegovih del je ob izidu enega od del obžaloval, da mnogi niso pravilno dojeli njegovega plemenitega prizadevanja in zapisal, da Slovenci nikoli ne bomo zadovoljni s človekom, ki stori kaj več kot povprečnež. Povprečnež pa Badjura vsekakor ni bil. Badjura je bil vse do smrti zelo disciplinirana in delovna osebnost, za časa življenja je objavil okrog 30 knjig,  mnogo gradiva pa je ostalo še »v predalu«. Umrl je v Ljubljani leta 1963.

Na spletni strani www.obramba.com pa ponujamo tudi knjigo Rudolf Badjura – življenje in delo, ki jo lahko naročite po ceni 20,00 eur + poštnina (povezava spodaj).

Pripravil: Jure Mikelj; vir: Simpozij Rudolf Badjura – bilten  

KNJIGA: Rudolf Badjura – življenje in delo

avtor: več avtorjev

Znanstvena monografija Rudolf Badjura – življenje in delo prikazuje vsestranska osebnost – vojaški častnik gorskih enot, Maistrov borec, “ljubljanski Rudolf Maister”, kot so ga poimenovali za vojaške zasluge leta 1918. Rudolfa Badjura se je ukvarjal tudi s smučanjem, pisanjem turističnih vodnikov, zbiranjem ljudskega izrazja in zemljepisnih imen, pisanjem priročnikov in slovarjev, aktiven je bil kot vojak, bil je ustanovni član skupine Dren, pobudnik športnega turizma, začetnik raziskovanja jam.

Redna cena: 20,00 eur

poštnina: 5,00 eur, vsak naslednji artikel poštnina le 1,00 eur

Rudolf Badjura – častnik v 1. svetovni vojni in vsestranski pionir

Združenje vojaških gornikov Slovenije je organiziralo simpozij in pripravilo knjigo o Rudolfu Badjuri, smučarju, vsestranskem pionirju in častniku v avstro-ogrski vojski v 1. svetovni vojni,…

Povezani članki